Beheer en onderhoud efficiënter uitvoeren

Tauw constateert dat overheden in toenemende mate te maken krijgen met een maatschappelijke bezuinigingsdruk. Centrale overheden hebben aangekondigd het beheer en onderhoud van diverse onderdelen te versoberen en steeds meer regionale overheden volgen deze trend. Tauw denkt met overheden en bedrijven mee om enerzijds de kwaliteit en beleving van hun infrastructuur op peil te houden, maar anderzijds beheer en onderhoud efficiënter en effectiever uit te voeren. Daarbij adviseren wij in de zoektocht naar het integraal inzichtelijk maken en verbeteren van de kwaliteit van de infrastructuur. Dit doen wij onder andere vanuit functioneel wegbeheer, volgens de principes van assetmanagement.

Breed draagvlak

We ondersteunen overheden bij hun zoektocht naar een infrastructuur die het beste aansluit bij de belevingswaarde en gebruikswaarde van hun bewoners en bedrijven. In onze ogen vraagt dit om gezamenlijke bewustwording en een breed draagvlak bij deze actoren, zodat dit draagvlak zorgt voor een bestendige toekomstwaarde van onze infrastructuur. We laten deze actoren dan ook nadrukkelijk participeren in de zoektocht naar besparingen op beheer en onderhoud door inzichtelijk te maken wat de effecten en consequenties voor henzelf zijn. Belangrijke aandachtsgebieden voor Tauw zijn daarbij verlichtingsbeheer, rioleringsbeheer en verhardingsadvies. Tauw kijkt anders!

 

Downloads

Een andere weg

Download

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.