Welke ecologische onderzoeken voeren wij uit?

Tijdens het aanvullend ecologisch onderzoek wordt er gekeken naar (beschermde) plant- en diersoorten in de betreffende leefgebieden. Dit onderzoek doet de ecoloog volgens vastgestelde en bewezen onderzoekstechnieken, vaak conform vastgestelde protocollen zoals het vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus.

Deze aanpak is nodig om bij een eventuele ontheffingsaanvraag de effecten van een project of activiteit - en de benodigde maatregelen - goed te kunnen onderbouwen. Voorbeelden van onderzoekstechnieken zijn:

 • Sporenonderzoek
 • Het plaatsen van camera’s
 • eDNA

Met behulp van bovenstaand genoemde technieken wordt vastgesteld of het leefgebied nog in gebruik is door (beschermde) plant- en diersoorten. De adviseurs van TAUW voeren diverse type ecologische onderzoeken uit, namelijk:

 • Vleermuisonderzoek 
 • Broedvogelinventarisaties
 • Huismusonderzoek
 • Zwaluwonderzoek
 • Salamander inventarisaties
 • Uilenonderzoek
 • Onderzoek marterachtigen 
 • Overige onderzoeken

Waar nodig gaan de ecologen van TAUW meerdere keren - zowel overdag als ’s nachts - voor u op pad.

Het vervolg n.a.v. het ecologisch onderzoek

Ontheffingsaanvragen

Voor activiteiten en projecten die effect hebben op beschermde plant- en diersoorten is in de meeste gevallen een ontheffing nodig. De adviseurs van TAUW ondersteuneen haar opdrachtgevers bij het doorlopen van en het begeleiden bij deze ontheffingsaanvraag. Lees meer


Ecologische begeleiding

Als alle lichten op groen staan en u kunt starten met uw activiteit of project, dan kan het zijn dat u volgens een ecologisch werkprotocol of gedragscode moet handelen. TAUW ondersteunt opdrachtgevers hierbij door middel van ecologische begeleiding. Lees meer

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Frank Aarts

  +31 62 11 06 31 5 

Offerte aanvragen

 

 

Vraag uw offerte voor een ecologisch onderzoek aan

 

 Toonaangevende speler in ecologische vraagstukken

 30+ bevlogen ecologen

 Locaties verspreid over heel Nederland

 90+ jaar ervaring 

 1200+ werknemers

 Europees advies- en ingenieursbureau