Diensten voor bedrijven

 De experts van TAUW behoren tot de top van Nederland en kunnen u bij alle facetten rondom de lozingsvergunning en ZZS-informatieplicht helpen. U kunt gebruikmaken van onder meer de volgende diensten:

 • Aanvragen van vergunningen
 • Procesanalyses
 • ABM-toetsen (Algemene Beoordelingsmethodiek)
 • ZZS-inventarisaties
 • Immissietoetsen
 • ZZS-saneringsplannen

 

Bij bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag brengen we eerst het productieproces in kaart. Welke grondstoffen bevatten ZZS en welke ZZS worden tijdens het productieproces gebruikt of komen daarbij vrij? We brengen in kaart welke ZZS in het afvalwater terechtkomen. Samen met u kijken we of u bepaalde ZZS kunt vermijden of ervoor kunt zorgen dat ze niet ontstaan. En als ze dan toch ontstaan, hoe kunt u dan voorkomen dat de ZZS in het milieu terechtkomen of dit zoveel mogelijk beperken door toepassing van best beschikbare techniek (BBT)? Vervolgens voeren we een immissietoets uit, waarbij we onderzoeken wat de impact is op het ontvangende oppervlaktewater van de ZZS die zich nog in het afvalwater bevinden. Meer formeel: hoe bezwaarlijk is de restlozing voor het oppervlaktewater? Hierbij wordt getoetst aan de normen uit de Kaderrichtlijn Water ten behoeve van de chemische en ecologische doelstellingen, drinkwaterdoelstellingen, Drinkwaterbesluit en Drinkwaterregeling.

 

Resultaat

Het doorlopen van het vergunningstraject doen we op een pragmatische manier, om tot de meest optimale en werkbare oplossing te komen. Daarnaast dwingt de ZZS-informatieplicht organisaties om iedere vijf jaar aan te tonen dat ze werken aan minimalisatie van de ZZS-emissie. Tijdens dit vervolgtraject blijven we graag met u meedenken. Daarbij kan de focus veranderen van de ene ZZS naar een andere of vraagt verdere emissieminimalisatie wellicht om een oplossing binnen een ander milieucompartiment, zoals lucht of afvalstoffen.

 

Diensten voor overheden

TAUW ondersteunt overheden bij uiteenlopende vraagstukken rond ZZS en (afval)water. Dat kan zijn ten aanzien van het formuleren van een helder beleid en het harmoniseren van beleid tussen verschillende bevoegde gezagen. Door emissies, immissies, milieu-impact en mogelijke oplossingen goed in kaart te brengen, kan het beleid bijvoorbeeld verder ingevuld worden.

Maar we zijn ook uw aangewezen partner bij vergunningsprocessen en handhaving. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van toetsingseisen en het meten (controleren) van ZZS-emissies en -immissies. Bovendien kunnen wij als mediator optreden tijdens moeizame trajecten.

 

Wij kunnen u helpen met onder meer de volgende diensten:

 • Opstellen van zienswijzen
 • Beoordelen van vergunningsaanvragen
 • Actualiseren van vergunningen
 • Beoordelen van ABM-toetsen (Algemene Beoordelingsmethodiek)
 • Beoordelen van ZZS-inventarisaties
 • Emissietoetsen
 • Immissietoetsen
 • In kaart brengen van de milieu-impact van lozingen

 

Kunnen wij u helpen met ZZS & (afval)watervraagstukken?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.