Environmental due diligence bij overname in verpakkingsindustrie

Greif is een wereldspeler op de markt van industriële verpakkingen, en heeft de laatste jaren een grote groei doorgemaakt, onder andere na de overname van het Nederlandse bedrijf Van Leer. Het bedrijf produceert stalen vaten, plastic, fiber en flexibele containers en levert vele accessoires en diensten onder meer aan de petrochemische en farmaceutische industrie. Onlangs heeft Greif het Duitse Storsack overgenomen, een producent van flexible intermediate bulk containers, beter bekend als big bags. Dit bedrijf heeft 25 productielocaties wereldwijd.

 

 

Tauw voerde voor Greif een gerichte en pragmatische environmental due diligence (EDD) uit om (potentiële) milieukosten en –risico’s te identificeren, kwantificeren en extrapoleren naar de toekomst. De resultaten van deze due diligence zijn verwerkt in het overnamecontract. Het beoordelingsproces voerden we uit in nauwe samenwerking met Greif en zijn juridische en financiële adviseurs.

Milieukosten en milieurisicoprofielen kunnen wereldwijd sterk verschillen. Daarom bestond de start van de due diligence uit desk research om zo de basisgegevens per site te inventariseren. Op basis hiervan is besloten op welke locaties aanvullend onderzoek moest plaatsvinden en waar een gecombineerde Phase I & Phase II environmental due diligence. Via een locatiebezoek en interviews is de praktijk getoetst aan het wettelijk kader, operationeel management, en het beeld is aangevuld met een bodemonderzoek. Dit verschafte Greif voldoende informatie om op dit gebied de transactie succesvol af te ronden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.