Ketenanalyse kunststof recycling & afvalverbranding voor SUEZ

Projectgegevens

Periode: maart - juni 2019
Opdrachtgever: SUEZ Recycling & Recovery Netherlands
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Jurgen Ooms
  • Kiki Kamphorst

Opdrachtomschrijving

SUEZ Recycling & Recovery Netherlands heeft door Tauw een ketenanalyse laten uitvoeren voor kunststof recycling en afval verbranding. Doel van SUEZ hierbij was het bereiken van de vierde trede van de CO2-prestatieladder.

Tauw heeft volgens het GHG-protocol twee ketenanalyses uitgevoerd. In twee aparte rapportages heeft Tauw de CO2-emissie berekend voor elke stap in de keten. Voor de ketenanalyses is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de cijfers die door SUEZ zijn aangeleverd. Wanneer die cijfers niet beschikbaar waren, is er gekeken naar representatieve bronnen.

Om zo waar getrouw mogelijke data voor de kunststof recycling ketenanalyse te verkrijgen, heeft Tauw de afnemers van kunststoffen benaderd om hier data van te verkrijgen. Hierbij zijn een achttal afnemers benaderd. En wanneer data beschikbaar was, is de CO2 uitstoot van de betreffende afnemer berekend. 

Resultaat van het project

Uit de ketenanalyse kunststof blijkt dat er veel CO2-emissie in de keten bespaard wordt door kunststof te recyclen. Uit de ketenanalyse afvalverbranding blijkt dat SUEZ CO2-emissie in de keten bespaart door elektriciteit en warmte op te wekken. Daarnaast wordt er CO2-emissie bespaard door het laten opwerken van bodemas.

In de ketenanalyse kunststof recycling wordt CO2-emissie vermeden door kunststoffen uit de na-sortering opnieuw in te zetten als grondstof. De ambitie van SUEZ is om de CO2-uitstoot de komende jaren verder te verlagen door onder andere meer restwarmte van de verbrandingsinstallatie te gebruiken voor het drogen van mest, waarmee het onnodig transporteren van water wordt voorkomen.

Aanbevelingen van Tauw om de CO2 uitstoot voor de kunststof recycling ketenanalyse verder te verlagen, zijn onder andere; het sorteer proces optimaliseren waarbij meerdere en zuivere stromen worden gesorteerd, overstappen op duurzame energie en meer kunststof innemen en sorteren. Voor het verbranden van afval valt er nog CO2 winst te behalen door afval te verbranden in installaties met een hoog rendement (AVI met een hoge R1 waarde), meer afval te sorteren en recyclen en CO2 af te vangen van de verbrandingsinstallatie.

 

 

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.