Manier om afval in de productketen te verminderen 

Afvalbeheer levert alle partijen in de productketen meerwaarde op. Door circulariteit al vanaf het inkopen van goederen mee te nemen, kan uiteindelijk ook de hoeveelheid afval significant worden verlaagd. Bijvoorbeeld door terugname van overbodige materialen door de leverancier. Het doel is om waardevernietiging zoveel mogelijk te reduceren. Afval kan op drie manieren worden verminderd:

 • Afval verminderen
  Hierbij draait het om afval (kwantitatief) verminderen, door bijvoorbeeld zorgvuldig inkopen, de verpakking retour te sturen naar de leverancier en productie-uitval te beperken.

 • Interne recycling
  Bij interne recycling worden materialen die niet meer geschikt zijn voor het proces, weer geschikt gemaakt voor inzet in het eigen proces.

 • Hergebruik buiten de deur of toepassing als bijproduct
  Deze maatregelen zijn gericht op hergebruik van producten of toepassen van materialen als bijproduct, eventueel na een bewerking (remanufacturing/refurbish).

Pas als deze wegen geen optie zijn, wordt de reststroom verwerkt als regulier afval. Wat voor uw bedrijf de beste optie is, hangt helemaal af van de situatie waar u nu inzit. De eerste stap is altijd inventariseren van uw reststromen.

Welke diensten voeren wij uit tijdens afvalbeheer

Als onafhankelijke partij kunnen wij u helpen met de volgende diensten:

 • Afvalpreventieonderzoeken
 • Recycling mogelijkheden in kaart brengen
 • Second opinion: betaalt u te veel binnen uw afvalstoffencontracten?
 • Afvalvrij inkopen
 • Check: bent u in compliance met afvalwet- en regelgeving?

Dit levert u diverse voordelen op:

 • Kansen om duurzamer of meer circulair te opereren
 • Kostenbesparing
 • Integrale oplossingen die in compliance zijn met wet- en regelgeving

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

René Tankink

  +31 62 76 25 24 3

Stuur mij een mail

 

 

Projectreferenties Circulaire Economie

Kunnen wij u helpen op het gebied van afvalbeheer?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.