Hoe vermindert u afval binnen uw bedrijf of productieketen? 

Afvalbeheer levert alle partijen in de productieketen meerwaarde op. En dat begint al bij de inkoop van materialen en goederen. Door circulariteit vanaf het begin van de productieketen in te bedden, kan uiteindelijk ook de hoeveelheid afval significant worden verlaagd; tijdens het productieproces, maar vaak ook daarna. Bovendien kan afval vaak tegen lagere kosten worden afgevoerd. Voorkom waardevernietiging en vergroot circulariteit door afval te verminderen op de volgende manieren:

 1. Verminder de hoeveelheid afval (reduce)
  Door bijvoorbeeld zorgvuldig en duurzaam in te kopen, verpakkingen retour te sturen naar de leverancier en productie-uitval te beperken kunt u afval op kwantitatief niveau beperken. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ook kijken naar duurzame verpakkingsmogelijkheden voor uw eigen eindproduct.

 2. Recycle: intern en extern
  Bij recycling worden materialen die niet meer geschikt zijn voor het productieproces hergebruikt. Enerzijds kan dit door de materialen weer geschikt te maken voor inzet in het eigen proces. Anderzijds kunt u de materialen verkopen aan derden, die ze weer kunnen toepassen in hun productieketen. We kunnen hierbij ook de recyclemogelijkheden voor uw eindproduct onderzoeken en het nut van de inname van de eindproducten aan het einde van hun levensduur.

 3. Hergebruik: repareren (repair) en reviseren (refurbish)
  Er worden veel items weggegooid omdat ze kapot zijn. Door producten te repareren of reviseren gaan ze langer mee binnen uw eigen productieketen of u kunt ze verkopen aan een andere partij. Ook uw eindproduct kan wellicht zo ontworpen worden dat het herbruikbaar of te repareren is. Wij onderzoeken de mogelijkheden graag voor u.

 4. Herfabriceren (remanufacturing)
  Het is voor uw eindproduct wellicht ook mogelijk om bijvoorbeeld de goed werkende delen van kapotte retouren te gebruiken voor het maken van een nieuw product. Dit proces wordt remanufacturing genoemd. Soms kan dit zelfs beter zijn dan repareren, omdat nieuwe technologieën een product energiezuiniger kunnen laten werken.

 5. Bijproduct
  Tijdens het productieproces kunnen onbedoeld materialen vrijkomen, die u niet nodig hebt. Deze materialen kunnen nuttig zijn voor toepassingen elders. In plaats van deze materialen te bestempelen als restafval kunt u er waarde aan toekennen als bijproduct, dat u aanbiedt aan derden.

Pas als voornoemde toepassingen geen optie zijn, wordt de reststroom verwerkt als regulier afval. Wat voor uw bedrijf de beste optie is, hangt helemaal af van uw product en de situatie waarin u zich bevindt. De eerste stap is altijd het inventariseren van uw reststromen.

 

Hoe helpt TAUW bij het opstellen van een circulair afvalbeleid?

Als onafhankelijk adviesbureau kunnen wij u helpen met de volgende diensten:

 • Afvalpreventieonderzoeken
 • Mogelijkheden in kaart brengen op de gebieden: reducing, recycling, repairing, refurbishing en remanufacturing
 • Second opinion: betaalt u te veel binnen uw afvalstoffencontracten?
 • Afvalvrij inkopen
 • Check: voldoet u aan de afvalwet- en regelgeving?


Dit levert u voordelen op als:

 • Kansen om duurzamer of meer circulair te opereren
 • Kostenbesparing
 • Integrale oplossingen die in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving

Projectreferenties Circulaire Economie

Kunnen wij u helpen op het gebied van afvalbeheer?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.