Een 3D Conceptual Site Model (CSM) is een schematische weergave van de ondergrondse situatie. Het is een soort Building Information Modeling (BIM (Building Information Modeling) voor de ondergrond: systeemgericht informatiemanagement en visualisatie van ondergrondse objecten zoals boringen, peilbuizen, bodemopbouw, verontreinigingspluimen, funderingen, saneringsmaatregelen, kabels en leidingen. Ook relevante bovengrondse objecten als gebouwen, wegen, lichtmasten en bomen worden toegevoegd aan het model en geven op die manier context.

Waarom 3D CSM?

Onze adviseurs gebruiken 3D CSM om een compleet en overzichtelijk beeld te krijgen van alle beschikbare informatie en de manier waarop deze informatie zich tot elkaar verhoudt. Dit helpt duidelijk te krijgen of er voldoende informatie is om een gedegen advies te geven. Soms zijn er zogenaamde ‘kennishiaten’ en is aanvullend onderzoek nodig.

3D CSM kent veel voordelen. De toegevoegde waarde van 3D CSM:

  • Alle beschikbare informatie staat in één overzicht.
  • Geeft goed inzicht in de situatie.
  • Combinatie met technisch ontwerp mogelijk.
  • Maakt de koppeling met de factor ‘tijd’ visueel: 3D CSM toont historische data of een gesimuleerd toekomstbeeld, bijvoorbeeld de levenscyclus van een verontreinigingspluim in 3D.
  • Laat saneringsmaatregelen en consequenties zien.
  • Combineert verschillende typen informatie.
  • Visualiseert raakvlakken, zodat deze gemanaged kunnen worden.
  • Duidelijk, laagdrempelig en eenvoudig.
  • Ondersteund bij communicatie met bevoegd gezag en met de omgeving.

Inzicht in de ondergrondsituatie

U krijgt als opdrachtgever toegang tot beschikbare informatie in een 3D-omgeving, zodat u snel risico’s en kennishiaten van uw project inziet. Gedurende het hele project verrijkt onze adviseur het CSM met zijn kennis en voegt nieuwe informatie toe. Dit biedt u meer inzicht in de locatie specifieke situatie van de ondergrond en de interactie met andere objecten. Het CSM resulteert in een rijker, uniformer en duidelijker advies voor u als klant.

Visuele weergave

Door een aantal onderdelen te schematiseren creëren we een heel overzichtelijk en duidelijk beeld van de situatie. Dit betekent dat het CSM niet exact overeenkomt met de werkelijkheid, maar dat het een zo goed mogelijke benadering van de werkelijkheid op een schematische wijze weergeeft. Een 3D CSM geeft een visuele weergave van veel en complexe informatie. Door deze manier van presenteren is de informatie sneller te bevatten. Door met slimme objecten te werken en de brondata te koppelen is de relevante achtergrondinformatie beschikbaar.

 

Bekijk onderstaand één van onze 3D CSM demoprojecten. Download handleiding 

Let op: het volledig laden van dit model kan even duren (circa 30 seconden) 

Heeft u vragen over het 3D CSM?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.