Menu

Ontwerp en engineering Gemaal de Schans op Texel

Tauw heeft de opdracht gekregen van aannemer Friso Infra om drie gemalen inclusief een vismigratievoorziening op Texel te ontwerpen. De vernieuwing van de gemalen is een onderdeel van een waddenzeedijkversterkingsproject van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit is in gang gezet naar aanleiding van het hoogwaterbeschermingsprogramma. De ingrepen vergroten de klimaatbestendigheid en veiligheid van het waterstysteem.

De hoofdaannemer is de Combinatie Tessel en de architectuur wordt uitgevoerd door Greiner van Goor Huijten Architecten BV te Amsterdam. De verschillende partijen werken via BIM, wat resulteert in een nieuwe en meer integrale samenwerking binnen het project; de communicatie en informatie-uitwisseling wordt sterk verbeterd. Dit komt niet alleen de effectiviteit en efficiƫntie ten goede, ook leidt het tot kostenbesparing, kwaliteitsverbeteringen en een verbetering van het projectproces.

BIM verbindt:

  • Ontwerp; civiel, constructief en ruimtelijk;
  • Systems Engineering;
  • Omgeving / GIM;
  • Risicomanagement;
  • Planning (4D) & Kostencalculaties (5D);
  • Beheer en onderhoud (6D);

Dankzij de integrale verbinding:

  • Clashdetectie;
  • Simulaties;
  • Virtual reality (VR) beleving;
  • Faalkosten reductie