Bekijk onze dienstverlening in stikstof

Stikstofdepositie berekenen met AERIUS Calculator

AERIUS® Calculator 2020 is het online rekeninstrument waarmee de depositie (neerslag) van stikstof op Natura 2000-gebieden en op andere gebieden wordt berekend. TAUW is in opdracht van het RIVM betrokken bij de ontwikkeling en optimalisatie van AERIUS. Daarnaast heeft TAUW veel praktijkervaring en voeren we maandelijks vele complexe en minder complexe stikstofdepositie-onderzoeken uit voor met name bedrijven, industrie, (woning)bouwprojecten en infrastructurele werken.

Lees verder

ADC toets

Uit de passende beoordeling komt naar voren dat significante effecten van u plan of project, ook na mitigatie, niet uitgesloten zijn. Om een uitvoerbaar plan of een project met vergunning te krijgen moet uw plan of project voldoen aan de ADC-criteria.

Lees verder

(Interne & externe) saldering

Saldering betekent dat toenames en afnames van stikstofdepositie met elkaar verrekend worden, waarbij de netto uitkomst de basis is voor de beoordeling van de stikstofeffecten op de natuur. Door saldering kan het stikstofeffect beperkt of zelfs volledig weggenomen worden.

Lees verder

Stikstof nieuws en actualiteiten

19 april 2021 | Nieuws

TAUW organiseert Masterclass ‘Aan de slag met AERIUS Calculator’ in mei

Wordt u regelmatig geconfronteerd met het (laten) uitvoeren stikstofdepositie-berekeningen met de online rekentool AERIUS Calculator of wilt u zelf eenvoudige berekeningen kunnen uitvoeren? Wilt u daarbij…

1 april 2021 | Nieuws

Verkenningen stikstofopgave voor de langere termijn

De Rijksoverheid heeft onlangs een aantal verkenningen uitgebracht die het nieuwe kabinet handvatten bieden om ook op de langere termijn invulling te geven aan de stikstofopgave in Nederland. Deze stikstofopgave…

18 maart 2021

Nieuwe stikstofwet regelt vrijstelling voor tijdelijke (bouw)werkzaamheden

Lees verder...
19 februari 2021

Stikstofuitspraak intern salderen: wat betekent dit voor de vergunningplicht?

Lees verder...
9 februari 2021

Ambitieuze stikstofwet ligt klaar: wat gaat het betekenen?

Lees verder...

Heeft u vragen over het stikstof?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag