Schetsontwerp Rijnhavenpark Rotterdam vastgesteld

Op de Kop van Zuid in Rotterdam realiseert gemeente Rotterdam de gebiedsontwikkeling Rijnhaven. Met deze ontwikkeling wordt een inclusieve stadsuitbreiding, een spectaculaire skyline en een nieuw park gerealiseerd, het Rijnhavenpark. De opdracht voor de technische toetsing van het schetsontwerp Rijnhavenpark kwam van het New Yorkse landschapsbureau Michael Van Valkenburgh Associates (MVVA) via het Utrechtse OKRA landschapsarchitecten bureau bij TAUW terecht.

07 maart 2022

Verbinding van water en groen

Het Rijnhavenpark biedt uitzicht op het water van het havenbekken van de Rijnhaven, de skyline van de stad en heeft straks ook een uniek stadsstrand. Het moet een plek worden waar de Rotterdammer zich thuis gaat voelen. Een plek voor rust en reuring, waar het groen moet verleiden om te wandelen, ontspannen of sporten. De uitdaging is dat het park de toestroom van bezoekers aan kan zonder de stilte en rust aan te tasten.

In het najaar van 2019 zijn de omwonenden van de Rijnhaven door de gemeente Rotterdam uitgenodigd om hun reactie te geven op de plannen. Het gebruik van het water en de open ruimtes evenals de afwisseling in beplanting werden goed ontvangen.

 

Schetsontwerp goedgekeurd

TAUW ondersteunde het New Yorkse landschapsbureau Michael Van Valkenburgh Associates (MVVA) de afgelopen maanden in het ontwerpproces.

MVVA maakte het schetsontwerp voor het Rijnhavenpark. TAUW toetste het schetsontwerp gedurende het proces op technische haalbaarheid. Onder meer op de aspecten draagkracht van de ondergrond, ontwerp van de constructies, getijderange, dempen van golven, sedimentatie en erosie van het strand en het invangen van drijfvuil.

Dit is gedaan op basis van bestaande onderzoeken, expert judgement en gebiedskennis van de binnenhavens in Rotterdam, opgedaan vanuit projecten Stadspark Maashaven en programma Rivier als Getijdenparken.

Het schetsontwerp is door het college van burgemeester en wethouders op 1 februari 2022 vastgesteld. De volgende stap is het opstellen van het definitief ontwerp. Wij hopen ook daar weer een rol in te mogen spelen.

Meer informatie over de nieuwe Rijnhaven Rotterdam

Zie voor meer informatie over de nieuwe Rijnhaven Rotterdam:

 

<Illustratie schetsontwerp Rijnhavenpark - bron: MVVA>

Gerelateerd nieuws

23 februari 2023 | Nieuws

Nieuw: De podcast Nederland Transitieland

Vanaf vandaag in premiere! Luister de eerste aflevering op Spotify: De sleutel van het stikstofslot

15 februari 2023 | Nieuws

PlanMER voor Omgevingsvisie Eindhoven

TAUW en Goudappel Coffeng helpen de gemeente Eindhoven met het opstellen van het planMER voor de Omgevingsvisie.

5 januari 2023

Meerjarige samenwerking voor integrale verstedelijking Eindhoven

Lees verder...
7 maart 2022

Schetsontwerp Rijnhavenpark Rotterdam vastgesteld

Lees verder...
25 juni 2021

Samenwerkingsovereenkomst op basis van vertrouwen zorgt voor…

Lees verder...

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.