Succesvolle online Masterclass Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Dinsdag 8 maart 2022 organiseerde TAUW de Masterclass Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voor industriële bedrijven. Tijdens dit goed bezochte online event hebben onze experts (industriële) bedrijven bijgepraat over actuele ontwikkelingen op het gebied van ZZS.

10 maart 2022

De overheid wil het gebruik van ZZS zoveel mogelijk minimaliseren, wat tot steeds striktere wetgeving en controle leidt. Dit verplicht bedrijven om zich maximaal in te spannen om ZZS binnen hun inrichtingen zoveel mogelijk te beperken en emissies te voorkomen (ZZS-minimalisatieverplichting).

Bij TAUW merken we dat (industriële) bedrijven het lastig vinden om met deze problematiek om te gaan. Dit komt onder andere door de continue aanscherping en uitbreiding van de ZZS lijst en doordat ZZS een steeds grotere rol speelt in vergunningverleningsprocedures. Met deze masterclass hebben we ruim 110 deelnemers vanuit industriële bedrijven meer duidelijkheid over ZZS kunnen geven.

Striktere wetgeving: uitdaging voor industriële bedrijven

De masterclass startte met een plenaire sessie, waarbij Henry Raben (Director Industry) de aanwezigen welkom heette, het publiek een aantal vragen stelde middels de interactieve tool Mentimeter en het programma introduceerde. Vervolgens ging Rosalie Geerlinks (Consultant Vergunningen) in op het onderwerp ZZS en vergunningverlening en de verschillende definities omtrent ZZS en potentiële ZZS. Ook vertelde ze meer over de normeringsverschillen tussen de verschillende domeinen en ZZS en vergunningverlening onder de Omgevingswet. Aansluitend vertelde Jenieke Kuipers-Dekker (Consultant HSE en Arbeidshygiënist) over ZZS in relatie tot Arboveiligheid en het voorkomen van blootstelling van medewerkers aan ZZS.

Break-out sessies: ZZS in relatie tot de specifieke domeinen

Na de plenaire sessie volgenden de break-out sessies, waar diverse inhoudsdeskundigen - aan de hand van praktijkgerichte cases - hun ervaringen op het gebied van (specifieke) ZZS in relatie tot de specifieke domeinen onder de aandacht brachten. De deelnemers konden voorafgaand bij het aanmelden hun voorkeur aangeven voor één van de twee break-out sessies ‘(Afval)water en Lucht’ of ‘Bodem en Afval- en grondstoffen’.

 • (Afval)water
  Johan Blom (Consultant Watertechnologie) ging tijdens zijn presentatie dieper in op het wettelijk kader, de Algemene beoordelingsmethodiek (ABM) en de emissie-immissietoets. Daarnaast behandelde Johan een praktijkcase en vertelde hij over ZZS en de Omgevingswet in relatie tot (afval)water.

 • Lucht
  Berend Hoekstra (Consultant Luchtverontreiniging) vertelde de aanwezigen meer over de wet- en regelgeving omtrent ZZS in relatie tot lucht, de verschillende stappen bij procesanalyse en -onderzoek, het reductieprogramma en diverse discussiepunten.

 • Bodem
  John van Tol (Consultant Bodem en grondwater) weidde tijdens zijn presentatie uit over Bodem en ZZS en de wet- en regelgeving die hierbij komt kijken. Daarnaast behandelde hij een praktijkcase, waarbij een studie was gedaan voor de brancheorganisatie Bouwend Nederland.

 • Afval- en grondstoffen (circulariteit)
  Jurgen Ooms (Consultant Circulaire Economie) vertelde tijdens zijn presentatie meer over LAP 3, de wet- en regelgeving rondom ZZS en circulariteit, en een aantal praktijkcases.


Terugblik

“Wij kijken terug op een zeer succesvolle Masterclass ZZS! Mijn collega’s en ik zijn overweldigd door het animo en de positieve reacties van de aanwezigen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. In het kader van de lancering van het Expertisecentrum ZZS willen we in de nabije toekomst meerdere masterclasses gaan organiseren. Ook voor overheidsinstellingen zoals gemeentes, provincies, waterschappen, etc.”, aldus Henry Raben.

Wilt u op de hoogte blijven van toekomstige (online) masterclasses en webinars?

Vul het onderstaande formulier in.

Gerelateerd nieuws

10 maart 2022 | Nieuws

Succesvolle online Masterclass Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Dinsdag 8 maart 2022 organiseerde TAUW de Masterclass Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voor industriële bedrijven. Tijdens dit goed bezochte online event hebben onze experts (industriële) bedrijven bijgepraat…

23 november 2021 | Nieuws

Project 'HCH in EU': eerste uitvoerige inventarisatie van mogelijke HCH verontreinigde locaties in de EU

Tijdens een workshop in Brussel op 16 en 17 november 2021 presenteerde TAUW in consortium met zijn partners de resultaten van het ‘HCH in EU’ project van de Europese Commissie. Daarbij gingen wij in gesprek…

21 juni 2021

Inspectie op gevaarlijke stoffen

Lees verder...
22 november 2020

TAUW adviseert Rijksvastgoedbedrijf bij aanpak asbest

Lees verder...
22 oktober 2019

Nieuwe versnellingsaanpak sanering asbestdaken naar Tweede Kamer

Lees verder...