Kansen herkennen

Effectief beleid begint met weten welke kansen en kwetsbaarheden de natuur in uw regio heeft. De biodiversiteitsstresstest kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. De stresstest toont de staat van het huidige groen en de biodiversiteit, maar ook kansrijke plekken en de effecten van mogelijke maatregelen. Op basis van deze waardevolle inzichten kunnen we samen tastbare en realistische ambities formuleren. Daarmee is de eerste stap naar impactvolle maatregelen en concreet beleid gezet. 

De voordelen van de biodiversiteitstresstest     

  • Maakt potentie van uw omgeving inzichtelijk
  • Signaleert raakvlakken met overige opgaven (klimaatadaptatie, leefbaarheid van de openbare ruimte), waardoor u snel koppelingen maakt
  • Versterkt uw verhaal richting stakeholders, voor meer samenwerking en draagvlak
  • Prioriteert kansen, zodat u zoveel mogelijk impact kunt maken

Meer informatie over de biodiversiteitstresstest

Van ambitie naar beleid

De weg naar een vitale leefomgeving met een divers landschap vraagt echter meer dan ambities. Het vraagt om concrete, haalbare plannen. Heldere doelen en kaders waarmee u en uw stakeholders gezamenlijk uw ambities waarmaken. TAUW helpt organisaties bij het vormen van dit beleid. We verankeren uw doelen in nota’s, bestemmings- en beleidsplannen of verordeningen. Zo wordt biodiversiteit een natuurlijk onderdeel van uw ruimtelijke ontwikkelingen en beheer van de leefomgeving.

Bekijk onze projectreferenties over Biodiversiteit in visie en beleid

Kunnen wij u helpen met visie en beleid?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen u graag.