Auteur aan het woord: Charles Pijls

Met een achtergrond als chemisch technoloog adviseert Charles Pijls over de chemische en fysische technieken die worden toegepast bij in situ bodemsanering. In de nieuwe, herziene druk van In Situ Soil and Groundwater Remediation:

“Begrijpen hoe stoffen zich gedragen in de bodem en hoe je dat kunt beïnvloeden, dat is voor mij de essentie van het boek”

Hoe pak je bodemverontreiniging aan zonder grondverzet volgens nieuwste technieken en inzichten? Die kennis delen de bodemadviseurs van Tauw met het uitbrengen van het boek In Situ Soil and Groundwater Remediation: Theory and Practice. De schrijvers steken het onderwerp breed in, maar het begin van het boek bevat de essentie, meent co-auteur Pijls: “In de eerste hoofdstukken is te lezen hoe stoffen zich in de bodem gedragen. Deze kennis is nodig om te begrijpen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn bij de aanpak van een verontreiniging. Op basis van dat inzicht kun je een passende oplossing vinden.”

Verspreiding van stoffen

De ervaringen met innovatieve technieken om stoffen in de bodem te verspreiden vindt hij zeer relevant. Pijls: “Met in situ sanering moet vaak iets in de bodem worden ingebracht, bijvoorbeeld zuurstof, bacteriën of chemicaliën. Dit is tegelijkertijd de grootste technische uitdaging. In de loop der jaren zijn uiteenlopende ervaringen met verschillende technieken opgedaan die hier handvatten voor bieden. Nieuw is bijvoorbeeld een methode waarbij de bodem en reagentia in situ worden opgemengd met grote diameter boren of hoge druk injecties.”

Effecten van in situ sanering

De bodemadviseurs beschrijven naast de informatie over stoffen en technieken ook de minder verwachte effecten van een in situ sanering. Zo leggen zij onder meer uit hoe je een goede inschatting maakt van de luchtinjectiedruk om vervloeiing van de bodem tegen te gaan. En ze waarschuwen dat een in situ sanering soms lijkt te zijn geslaagd, maar als je goed kijkt, is de verontreiniging alleen maar verplaatst.

Tauw loopt voorop in de implementatie van in situ saneringstechnieken. Als kennisorganisatie organiseert Tauw regelmatig workshops en seminars over aan bodemgerelateerde onderwerpen. Met dit boek hebben professionals nu weer een actueel technisch naslagwerk.

De geheel herziene versie van In Situ Soil and Groundwater Remediation: Theory and Practice is in mei 2018 gedrukt. Het boek is in het Engels geschreven en nu te koop.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.