Auteur aan het woord: Emile Marnette

Adviseur bodemsanering Emile Marnette is één van de acht schrijvers van het boek In Situ Soil and Groundwater Remediation: Theory and Practice. Marnette droeg in het bijzonder bij aan de beschrijving van thermal remediations: opruimen van verontreinigingen in de bodem door verhitting. In totaal bevat dit naslagwerk beschrijvingen van de zestien meest gebruikte technieken voor in situ sanering, gebaseerd op de praktijkervaring van de specialisten van Tauw.

“Ik gebruik het boek zelf ook vaak als naslagwerk”

Achterin het boek staat een groot aantal tabellen met stoffen waar bodemsaneringen voor worden uitgevoerd. Marnette: “Dat maakt dat ik het boek zelf ook vaak gebruik als naslagwerk.” Ook benadrukt Marnette de bruikbaarheid van het boek vanwege het hoofdstuk met praktijkvoorbeelden. Dat dit een aansprekend facet is, blijkt uit een leuke anekdote. Marnette: “Het is eens voorgekomen dat iemand een saneringsontwerp maakte aan de hand van de voorbeelden die wij beschreven. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want daarvoor zijn ze niet diepgaand genoeg beschreven. Desondanks zagen we het wel als een compliment. Blijkbaar zijn de beschrijvingen van de technieken en de praktijkervaring dusdanig inspirerend dat iemand het vol vertrouwen overneemt.”

Verhitting

Met ruim 25 jaar ervaring in bodemsanering heeft Marnette diepgaande kennis van verschillende technieken. Hij schreef dan ook mee aan meerdere onderdelen van het boek. “Je kunt verontreinigingen op allerlei manieren uit de bodem verwijderen, bijvoorbeeld door het er uit te blazen of te graven. Bij in situ sanering is graven niet nodig: we breken de verontreiniging af in de bodem of we zetten de schadelijke stof om in een stof die niet meer gevaarlijk is voor het milieu. Verhitting van de bodem is heel effectief als de grond is vervuild met vluchtige stoffen als bijvoorbeeld benzine, die bij relatief lage temperatuur verdampen. Dit soort stoffen kunnen zo makkelijk uit de bodem worden gehaald en bovengronds worden gezuiverd.”

Toekomst

Anders dan vroeger staat de wetgeving in Nederland nu niet meer toe om bodemvreemde stoffen aan de bodem toe te voegen. Over het algemeen gaat men daar zorgvuldig mee om. Bovendien zijn de grootste verontreinigingen opgeruimd. Toch is het schoonmaken en schoonhouden van de bodem volgens Marnette nog altijd actueel. “Incidenteel ontstaan nog steeds nieuwe verontreinigingen. Gelukkig wordt daar dankzij huidige richtlijnen nu melding van gemaakt. Maar er speelt ook andere problematiek. Zo ontdekken we bijvoorbeeld dat bepaalde verbindingen in stoffen toch een probleem blijken, terwijl we vroeger dachten van niet. Of denk aan de problematiek van antibiotica. Dat is via diervoeding in dierenmest gekomen en op die manier verspreid over onze landbouwgronden. Wat is het effect hiervan op het grondwater en ons drinkwater? Er blijven altijd nieuwe kwesties opkomen.”

De geheel herziene versie van In Situ Soil and Groundwater Remediation: Theory and Practice is in mei 2018 gedrukt. Het boek is in het Engels geschreven en nu te koop.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.