Auteur aan het woord: Frank Volkering

Frank Volkering, van origine microbioloog, is gespecialiseerd in onderzoek en aanpak van bodemverontreinigingen. Hierbij heeft hij speciale aandacht voor natuurlijke, biologische en chemische processen. In de herziene druk van In Situ Soil and Groundwater Remediation: Theory and Practice deelt hij zijn ervaringen. Het doel: professionals in binnen- en buitenland uitleggen wat wél en niet werkt bij de aanpak van bodemverontreiniging zonder grondverzet.

Op de vraag wat hij interessant vindt aan de technieken in deze versie van het boek, noemt Volkering het stimuleren van natuurlijke processen die verontreiniging afbreken. Dit kan bijvoorbeeld door zuurstof in de bodem te brengen. Het zorgt ervoor dat bacteriën aan het werk gaan en een verontreiniging zoals olie zelf afbreken. Maar het mooiste vindt hij de inzet van bomen. Volkering: “Bomen maken zuurstof aan, waardoor het biologisch leven actiever is in wortelzones. Zo lossen bomen de verontreiniging op. Het is een relatief nieuwe in situ methode, die veel minder intensief is dan andere werkwijzen.”

“Nederland is het eerste land ter wereld dat structureel de bodem heeft schoongemaakt, omdat we ons oppervlak moesten hergebruiken”

Ontwikkeling tot koploper

Ondanks dat Nederland maar een klein land is, zijn we toch koploper als het gaat om bodemsanering. Internationaal is er veel belangstelling voor dit specialisme van Tauw. Volkering legt uit hoe dit is ontstaan: “Vroeger werd de bodem niet gezien als iets dat we moesten beschermen. Elke stad had een gasfabriek en het afval werd gewoon in grote kuilen begraven. Ook bouwde men nieuwe huizen op locaties die daarvoor als stortplaats dienden. Daar werden mensen ziek van. Maar vanwege de beperkte ruimte was het meestal niet voor de hand liggend om ergens anders te bouwen. Zo kwamen wij in Nederland als een van de eerste landen ter wereld op het idee om de bodem structureel schoon te maken. Daarom hebben wij vandaag de dag veel ervaring met bodemsanering.”

Bodem internationaal benaderd

Hoewel de bodemspecialisten van Tauw de meeste ervaring opdeden in Nederland, zijn ook internationale collega’s betrokken bij het boek. Want de bodem in Nederland is anders dan in de meeste landen, legt Volkering uit: “Onze bodem bevat veel veen, zand en klei. Het is grotendeels sediment, als gevolg van alles dat met het water van de Rijn mee is gestroomd. De ondergrond in de landen om ons heen bevatten vaak meer gesteente. Hierin gedragen stoffen zich anders, het is een ander soort ‘black box’. Daarom is ook veel aandacht besteed aan andere bodemvormen. Dit maakt het boek interessant voor professionals in zowel binnen- als buitenland.”

De geheel herziene versie van In Situ Soil and Groundwater Remediation: Theory and Practice is in mei 2018 gedrukt. Het boek is in het Engels geschreven en nu te koop.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.