Nieuwe versie van AERIUS online; wat zijn de wijzigingen?

Vanaf 20 januari 2022 is de AERIUS Calculator versie 2021 beschikbaar. Met dit online rekeninstrument wordt de depositie (neerslag) van stikstof op Natura 2000-gebieden berekend. In de nieuwe versie zijn de diverse achterliggende gegevensbronnen geactualiseerd en daarnaast is een belangrijke aanpassing in de rekenmethodiek doorgevoerd.

20 januari 2022

Belangrijkste wijzigingen in AERIUS 2021


Nieuwe berekeningen

Deze nieuwe versie betekent dat ieder type initiatiefnemer vanaf nu gebruik moet maken van AERIUS versie 2021. Voor projecten waarvoor nog geen definitief besluit is genomen en voor bestemmingsplan vaststelling of vergunningverlening is in principe altijd een herberekening met de nieuwe versie nodig. Het is waarschijnlijk dat de uitkomsten van een nieuw onderzoek met AERIUS 2021 anders zijn dan de uitkomsten van de vorige versie van AERIUS (versie 2020).

De opvallendste en belangrijkste wijziging is de invoering van een ‘afstandsgrenswaarde’ van 25 km voor alle brontypen. Dit houdt in dat AERIUS op afstanden groter dan 25 km van de bron geen depositie meer berekent. Vooral voor plannen/projecten met verkeersgeneratie kan dit een (negatief) effect hebben, aangezien in AERIUS versie 2020 de afstandsgrenswaarde voor wegverkeer 5 km bedroeg. Voor alle andere brontypen was er geen afstandsgrenswaarde in AERIUS versie 2020.


Overige wijzigingen

  • Invoering van een ‘afstandsgrenswaarde’ van 25 km voor alle brontypen
  • Vernieuwde en gebruiksvriendelijker gebruikersinterface met aanzienlijk meer mogelijkheden
  • Geactualiseerde achtergronddepositieniveaus
  • Vernieuwde habitatkartering
  • Geactualiseerde emissiefactoren voor wegverkeer, scheepvaart, stalemissies, mobiele werktuigen
  • Aangepaste systematiek en invoer voor mobiele werktuigen

 

Masterclass ‘Aan de slag met AERIUS Calculator’

Veel bedrijven en overheidsinstanties worden regelmatig geconfronteerd met het (laten) uitvoeren van stikstofdepositie-berekeningen met de online rekentool AERIUS Calculator voor bijvoorbeeld (Wnb)vergunningen en ruimtelijke plannen, en willen eenvoudige berekeningen vaak zelf uitvoeren. Om de berekeningen te kunnen doen, is inzicht nodig in de manier waarop zo’n berekening tot stand komt. Daarom organiseert TAUW op dinsdag 15 en dinsdag 22 maart 2022 de online masterclass ‘Aan de slag met AERIUS Calculator’ van 14.00-16.00 uur. Ook alle relevante aanpassingen in de nieuwe AERIUS versie 2021 komen in de masterclass aan bod.

 Meer informatie + aanmelden

 

Over AERIUS 

AERIUS wordt beheerd door het RIVM en is het voorgeschreven rekeninstrument waarmee de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden wordt berekend. TAUW is in opdracht van het RIVM betrokken bij de ontwikkeling en optimalisatie van deze nieuwste versie van AERIUS. Daarnaast gebruiken wij AERIUS veelvuldig voor het inzichtelijk maken van de stikstofdepositiebijdrage van individuele plannen en projecten voor een breed scala aan opdrachtgevers zoals overheden en (industriële) bedrijven.

TAUW werkt samen met het RIVM aan de (door)ontwikkeling van AERIUS. We zijn goed op de hoogte van de veranderingen en bijbehorende gevolgen voor de stikstofonderzoeken en kunnen u helpen om inzicht te geven in uw mogelijkheden en adviseren over de gevolgen hiervan.

Actueel

30 augustus 2023 | Nieuws

Online masterclass 3 en 10 oktober 'Aan de slag met AERIUS Calculator'

Neem op 3 en 10 oktober 2023 deel aan onze online masterclass 'Aan de slag met AERIUS Calculator'. In 2 keer 2 uur komen alle facetten aan de orde die nodig zijn om van kop tot staart een stikstofdepositie-onderzoek…

31 januari 2023 | Nieuws

TAUW organiseert online masterclass ‘Aan de slag met AERIUS Calculator’

TAUW organiseert op 9 en 16 mei de 2-daagse online masterclass ‘Aan de slag met AERIUS Calculator' waarin u een update krijgt over de actuele wetgeving en jurisprudentie rondom stikstofdepositie en handige…

2 november 2022

Standaard depositieberekening TAUW bespaart tijd en geld bij…

Lees verder...
20 januari 2022

Nieuwe versie van AERIUS online; wat zijn de wijzigingen?

Lees verder...
20 december 2021

Tegemoetkoming voor kosten legaliseren PAS-melding

Lees verder...

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.