Hoe werkt nieuwe sanitatie?

De basisgedachte achter nieuwe sanitatie is dat afvalwater waardevolle stoffen bevat die worden verwaard (creëren van waarde) voor hergebruik. De teruggewonnen stoffen worden bij voorkeur zo geconcentreerd mogelijk gehouden en hebben de potentie om lokaal of elders als grondstof te worden ingezet. Daarmee dragen ze bij aan een verduurzaming van de leefomgeving en een circulaire economie.

Landelijk sluit nieuwe sanitatie aan bij de doelstellingen om van een lineaire economie naar een circulaire economie te komen, zoals opgenomen in het Rijksbrede programma Circulaire Economie: Nederland circulair in 2050.

Effect op de gehele waterketen

Afhankelijk van de uitvoering raakt nieuwe sanitatie de gehele waterketen van waterwinning, huishoudens en transport tot en met zuivering en lozing op oppervlaktewater of infiltratie in de bodem.

We onderzoeken onder meer de mogelijkheden om geconcentreerd toiletwater samen met voedselresten apart in te zamelen, alsmede de mogelijkheden om afvalwater van bijvoorbeeld buurtschappen en recreatieterreinen in het buitengebied lokaal te zuiveren.

Productkaart Nieuwe Sanitatie

Anders omgaan met afvalwater 

Download de productkaart

Heeft u een vraag? 

Stel hem aan één van onze adviseurs.Paul Telkamp

  +31 65 14 91 85 4

  Stuur mij een mail

Onze diensterlening in Nieuwe Sanitatie

Wij kunnen u helpen in stedelijk gebied én het buitengebied. Aan de hand van uw ambities en de locatiespecifieke omstandigheden kijken wij samen met u welke concepten daar goed bij aansluiten. Afhankelijk van uw wensen werken we één of meerdere concepten grofstoffelijk of in detail uit.

Daarbij spreken we de taal van alle betrokken partijen. Van besluitvorming tot realisatie kunnen wij advies geven voor de juiste aanbestedingsvorm en ondersteuning verlenen bij de invulling van de contractstukken voor de aanbesteding. Onze kennis, ervaring en langetermijnblik hebben ons marktleider gemaakt. Wij helpen u dan ook graag verder op de volgende gebieden.

 

Nieuwe sanitatie in het stedelijk gebied

In het stedelijk gebied wordt vooral gefocust op de scheiding van afvalwaterstromen. Uit urine en fecaliën (ook wel zwartwater genoemd) kunnen we energie produceren en grondstoffen terugwinnen. Vandaag de dag worden urine en fecaliën nog met veel drinkwater weggespoeld en bovendien extra gemengd met water van douches, vaatwassers, (af)wasmachines en wasbakken (ofwel grijswater).

Urine en fecaliën maken slechts een klein onderdeel uit van de gehele lozing van een huishouden. Terwijl juist in deze stroom de meeste energie en grondstoffen zitten. Daarnaast bevatten urine en fecaliën alle door de mens uitgescheiden medicijnresten en hormonen.

Door toiletwater gescheiden in te zamelen blijft het toiletwater geconcentreerd. De efficiëntie van de verwijderingstechnieken is vaak hoger naarmate de concentraties toenemen. Door toepassing van nieuwe sanitatie bent u dus voorbereid op het efficiënt terugwinnen van grondstoffen en het afvangen van medicijnresten en hormonen. Nieuwe sanitatie draagt hiermee bij aan een toekomstbestendige waterketen

Nieuwe sanitatie in het buitengebied

In het buitengebied ligt de focus vooral op de vervangingsopgaaf van drukriolering.

Daar wordt steeds vaker de afweging gemaakt om te herinvesteren in de drukriolering of om juist de grote lozers van de drukriolering af te halen en het afvalwater lokaal te behandelen. Op deze manier kunt u grote herinvesteringen in de drukriolering voorkomen en kunt u - afhankelijk van de locatie en gekozen techniek - kiezen voor de productie van biomassa, dat na behandeling bijvoorbeeld kan worden ingezet als organische bodemverbeteraar.

Projectreferenties Nieuwe Sanitatie

Heeft u een vraag over Nieuwe Sanitatie

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.