Wat is een lokaal hitteplan?

Een hitteplan op lokaal niveau helpt om in je eigen omgeving goed voorbereid te zijn op een periode van extreme warmte. Zo staat in een lokaal hitteplan welke organisaties betrokken zijn en wie welke maatregelen neemt. Een lokaal hitteplan kan zich richten op de gehele gemeente, maar ook op specifieke doelgroepen zoals kwetsbare ouderen of dak- en thuislozen. Het plan kan op zichzelf staan, maar kan ook onderdeel uitmaken van de klimaatadaptatiestrategie.

Samen aan de slag

In nauwe samenwerking met de gemeente, de GGD en diverse stakeholders uit het sociale en fysieke domein stelt TAUW een lokaal hitteplan op. Juist door diverse organisaties vanaf de start te betrekken kom je tot een concreet actieplan. Tijdens de bijeenkomsten staan onder andere de volgende punten centraal:

  • Reflectie: Hoe is tijdens eerdere perioden van extreme warmte gehandeld?
  • Doel: Wat willen we op korte én lange termijn bereiken?
  • Actie: Welke acties en maatregelen zijn nodig om deze doelen te behalen?
  • Verantwoordelijkheid: Wie draagt bij aan welke acties en wie is in the lead?
  • Koppeling: Waar liggen mogelijk koppelingen met belangrijke thema’s binnen een doelgroep of lopende programma’s binnen organisaties?

Werken volgens een jaarcyclus

Het opstellen, uitvoeren en aanscherpen van het lokaal hitteplan gaat volgens een jaarlijkse cyclus van vier fasen. Tijdens de winterperiode wordt het hitteplan ontwikkeld. Vervolgens kunnen in het voorjaar de benodigde voorbereidingen getroffen worden, zodat alles in de startblokken staat voor de zomerperiode. Tijdens de zomer kan het hitteplan gedurende warme perioden of een hittegolf worden geactiveerd. In het najaar wordt het hitteplan en de uitvoering daarvan geëvalueerd met de betrokken partijen. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie kan het hitteplan gedurende de winterperiode worden aangescherpt en aangevuld. Dit markeert de start van een nieuwe cyclus.

Een plan voor de korte én lange termijn

Het hitteplan maakt onderscheid in acties die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en acties die op lange termijn uitgevoerd kunnen worden. Door dit onderscheid te maken kan het plan op korte termijn concreet ingezet worden door betrokken organisaties. Tegelijkertijd geeft het plan richting voor de komende jaren. Om de samenwerking tussen de betrokken organisaties te benadrukken en de inzet te onderschrijven kan een intentieverklaring worden ondertekend.

Waarom TAUW als partner?

  • Samen met de gemeente Groningen stelden we Nederlands eerste lokale hitteplan op wat door alle betrokken stakeholders zeer positief is ontvangen
  • Als vervolg op dit succes stellen we momenteel voor verschillende gemeenten in de provincie Utrecht een lokaal hitteplan op
  • We hebben veel ervaring met het betrekken van lokale stakeholders bij het adaptatieproces, Zo hebben we voor meer dan 40 gemeenten risicodialogen met in- en externe stakeholders begeleid
  • Voor de gemeenten stelden we ook het klimaatuitvoeringsprogramma op, waarin de verschillende rollen van de gemeente en stakeholders verkend zijn. We weten dus wat er speelt en wie we hierbij moeten betrekken
  • We zijn expert op het gebied van hitte, zowel in de binnen- als buitenruimte en kunnen waar nodig aanvullende analyses doen om de kwetsbaarheden in beeld te brengen

 

 

Heeft u een vraag?


Neem contact op met één van onze adviseurs.
 

Monique de Groot - Reichwein

 +31 61 53 80 94 9

Stuur mij een mail

 

 

 

Projectreferentie

Hitteplan gemeente Groningen

Om haar inwoners beter te kunnen ondersteunen tijdens een hitteperiode heeft de gemeente Groningen TAUW en Madeleen Helmer van het Klimaatverbond Nederland gevraagd haar te ondersteunen bij het opstellen van een lokaal hitteplan dat de verschillende domeinen samenbrengt. 

Lees meer

 

Kunnen wij u helpen met een (lokaal) hitteplan?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.