Bekijk onze dienstverlening klimaatadaptatie in het stedelijk gebied

 

Klimaatadaptatiestrategie en beleid 

Om in 2050 klimaatbestendig te zijn, moeten we morgen (maar het liefst vandaag al) klimaatadaptief handelen. Hoe doen we dat en waar moeten we beginnen? TAUW heeft samen met verschillende gemeenten, werkregio’s, provincies, waterschappen en woningbouwcorporaties een pragmatische aanpak ontwikkeld waarbij we stapsgewijs tot een realistische en gedragen adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda komen.

Lees verder

 

Klimaatadaptieve stadontwikkeling

Voor álle projecten in de stad is het belangrijk dat klimaatadaptatie een rol krijgt. Bij grootschalige en kleinschalige nieuwbouwbij renovatie van wijkenin de openbare ruimte en op bedrijventerreinen. De crux is om de juiste ingang te vinden in het proces, aan te sluiten bij klimaatstresstesten en risicodialogen, en te zorgen voor meerwaarde in het project. 

Lees verder

 

Stedelijk water en klimaatadaptatief ontwerp

Het uitvoeringsprogramma van uw gemeente doorvertalen naar concrete, maakbare maatregelen is makkelijker gezegd dan gedaan. Onze adviseurs stedelijk water ontwerpen oplossingen die passen binnen de integrale systeembenadering en effectief bijdragen aan uw klimaatopgave. Hierbij kijken we verder dan alleen de rioolbuis en maken we innovatieve oplossingsrichtingen boven- én ondergronds concreet.  TAUW helpt u graag bij het ontwarren van uw stedelijke (water)opgave.

Lees verder

 

Functioneren uw wadi's naar behoren? 

Tegenwoordig zijn wadi’s niet meer weg te denken in de leefomgeving en vormen ze een belangrijk onderdeel van het (stedelijke) watersysteem, zeker in het kader van klimaatadaptatie. Maar in de praktijk blijkt dat regelmatig niet bekend is waar allemaal wadi’s liggen, welke verhardingen hierop aangesloten zijn, hoe de wadi’s functioneren en welk onderhoud precies nodig is. Functioneren uw wadi’s nog naar behoren?

Lees meer

Waterdoorlatende verhardingen

De afgelopen jaren zijn in ons land, met wisselend succes, reguliere, waterpasserende en waterdoorlatende verhardingen aangelegd waarbij het water wordt geborgen in een waterbergende fundatie. Daar waar sprake is van een succesvol ontwerp, aanleg onderhoud & beheer zijn deze waterbergings- en infiltratievoorzieningen een mooie oplossing binnen de beperkt beschikbare (openbare) ruimte in het stedelijk gebied. Onze ervaring is dat het juist op één of meerdere van deze punten nog wel eens mis gaat, met als gevolg: wateroverlast op straat, waterschade in gebouwen en/of risico’s voor het verkeer.  

Lees meer

Projectreferenties Klimaatadaptatie

Heeft u vragen over klimaatadaptatie in het stedelijk gebied?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.