Aan de slag met de Brede SPUK-regeling!

Klimaatverandering zorgt er in Nederland en de rest van de wereld voor dat het steeds warmer wordt. De afgelopen jaren zijn er verschillende hitterecords verbroken en steeds meer mensen ervaren hittestress. De impact van hitte op een gezond en actief leven is niet voor niets een van de thema’s in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Een van de voorgestelde acties die genoemd worden in het akkoord is het opstellen van een lokaal hitteplan, maar denk ook het nemen van maatregelen aan gebouwen en in de openbare ruimte om hittestress en bovenmatige bloostelling aan UV-straling te voorkomen. Gemeenten kunnen voor het nemen van maatregelen tot het einde van deze maand nog subsidie aanvragen via de brede SPUK-regeling. Onze adviseurs staan graag voor u klaar om u te helpen bij het opstellen van een hitteplan of te adviseren bij een hittebestendige inrichting.  

Lees verder

 

 

Whitepaper 'Hittestress'

Met een gecombineerde aanpak van gebied, gebouw en gebruiker kunnen we hittestress voorkomen. In onze whitepaper bespreken we welke factoren van invloed zijn bij het ontstaan van hittestress en - nog belangrijker - hoe we onze omgeving, gebouwen en ons gedrag hierop kunnen aanpassen. Geïnteresseerd in het volledige artikel? Vraag het whitepaper aan via onderstaande button. 

Whitepaper aanvragen

 

 

Klimaatadaptieve vraagstukkken in het stedelijk gebied

Klimaatadaptatiestrategie en beleid 

Om in 2050 klimaatbestendig te zijn, moeten we morgen (maar het liefst vandaag al) klimaatadaptief handelen. Hoe doen we dat en waar moeten we beginnen? TAUW heeft samen met verschillende gemeenten, werkregio’s, provincies, waterschappen en woningbouw corporaties een pragmatische aanpak ontwikkeld waarbij we stapsgewijs tot een realistische en gedragen adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda komen.

Lees verder

Lokale hitteplannen

Tijdens hete periodes ervaart een groot deel van de mensen hittestress, met name de kwetsbare groepen in de samenleving. Het voorkomen van gezondheidsproblemen vraagt een integrale aanpak vanuit verschillende domeinen. Een lokaal hitteplan biedt kans om deze aanpak op lokaal niveau vorm te geven en de verschillende domeinen samen te brengen. Het opstellen van een lokaal hitteplan vraagt kennis over hitteproblematiek en een goed doordacht proces waarin samen met stakeholders vanuit verschillende domeinen nagedacht kan worden over concrete acties en maatregelen. TAUW heeft kennis en ervaring in huis om gemeenten te begeleiden bij het proces en het opstellen van zo’n lokaalhitteplan.

Lees verder

Klimaatadaptieve stadontwikkeling

Voor álle projecten in de stad is het belangrijk dat klimaatadaptatie een rol krijgt. Bij grootschalige en kleinschalige nieuwbouw, bij renovatie van wijken, in de openbare ruimte en op bedrijventerreinen. De crux is om de juiste ingang te vinden in het proces, aan te sluiten bij klimaatstresstesten en risicodialogen, en te zorgen voor meerwaarde in het project.

Lees verder

Stedelijk water en klimaatadaptatief ontwerp

Het uitvoeringsprogramma van uw gemeente doorvertalen naar concrete, maakbare maatregelen is makkelijker gezegd dan gedaan. Onze adviseurs stedelijk water ontwerpen oplossingen die passen binnen de integrale systeembenadering en effectief bijdragen aan uw klimaatopgave. Hierbij kijken we verder dan alleen de rioolbuis en maken we innovatieve oplossingsrichtingen boven- én ondergronds concreet. TAUW helpt u graag bij het ontwarren van uw stedelijke (water)opgave.

Lees verder

Watertoets

Met de watertoets worden de waterbelangen binnen ruimtelijke ontwikkelingen geborgd. Het traject van de watertoets brengt de initiatiefnemer en de beheerder met elkaar in gesprek. TAUW ondersteunt haar opdrachtgevers in het gehele traject van de watertoets.

Lees verder

 

Projectreferenties Klimaatadaptatie

Heeft u vragen over klimaatadaptatie in het stedelijk gebied?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.