Effect op de gehele waterketen

Afhankelijk van de uitvoering raakt deze vorm van verduurzaming de gehele waterketen van waterwinning, huishoudens, transport tot en met zuivering en lozing op oppervlaktewater of infiltratie in de bodem.

We onderzoeken onder meer de mogelijkheden van het apart inzamelen van geconcentreerd toiletwater samen met voedselresten alsmede de mogelijkheden van het lokaal zuiveren van afvalwater van bijvoorbeeld buurtschappen en recreatieterreinen in het buitengebied.

We werken daarin samen met o.a. gemeenten, waterschappen, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, burgers, agrariërs, Stowa, Stichting Rioned en LTO.

Onze aanpak is integraal. De effecten over de gehele keten, zowel technisch, financieel, maatschappelijk (o.a. draagvlak) alsmede juridisch worden in het traject meegenomen. Tauw is tevens partner van de website Saniwijzer.

Download onze productkaart nieuwe sanitatie (.PDF)

Projecten op het gebied van nieuwe sanitatie

Tauw werkt tijdens projecten nauw samen met provincies, gemeenten, industrie, etc.

Heeft u vragen onder dit onderwerp?

Onze adviseurs staan u graag te woord.

Paul Telkamp
T: +31 65 14 91 85 4
E:paul.telkamp@tauw.com
LinkedIn
Paul Telkamp