AERIUS® Calculator 2019A is het online rekeninstrument waarmee de depositie (neerslag) van stikstof op Natura 2000-gebieden en desgewenst ook op andere gebieden kan worden berekend. Tauw is in opdracht van het RIVM betrokken bij de ontwikkeling en optimalisatie van AERIUS.

Actualiteiten rondom PAS 

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan in een aantal beroepen tegen vergunningen die in het kader van het PAS waren afgegeven. Essentie van de uitspraak is dat het PAS niet als kader voor toestemmingsbesluiten mag worden gebruikt. Het PAS mag geen gebruik maken van het positieve effect van maatregelen (zogenoemde instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen) als de positieve gevolgen van die maatregelen (nog) niet zeker zijn. Het gevolg van de uitspraak is dat het PAS onverbindend is verklaard.

Meer informatie over het PAS

 

Inzicht in de hoeveelheid stikstofdepositie

Het rekenprogramma AERIUS® Calculator 2019A is een product van het RIVM, waarbij Tauw vanaf de start (2012) betrokken is geweest. Ondanks de uitspraak van de Raad van State in relatie tot het Programma Aanpak Stikstof, blijft AERIUS het meest actuele en best onderbouwde rekeninstrument voor het bepalen van de stikstofdepositie van projecten en activiteiten.

Met deze op op 14 januari 2020 gelanceerde nieuwe versie van AERIUS kan het effect van plannen en projecten weer worden berekend. Voor plannen en projecten die volgens berekening niet leiden tot een verslechtering kan de besluitvorming weer worden opgestart.

 

Complexe berekeningen uitvoeren?

Berekeningen voor bijvoorbeeld grote inrichtingen, bedrijventerreinen of infrastructurele projecten kunnen complex zijn. Tauw heeft diepgaande kennis van AERIUS en is in staat om complexe stikstofdepositieberekeningen uit te voeren.

Een stikstofdepositie berekening laten uitvoeren door Tauw?

Bespreek uw vraagstuk met één van onze adviseurs