Twintig jaar inkoopadvies en contractmanagement (blog 3)

21 september 2023, Rob Raaijmakers

TAUW staat dit jaar stil bij twintig jaar inkoopadvies en contractmanagement. Een mooie mijlpaal waar we trots op zijn. Al die tijd ondersteunen wij (publieke) opdrachtgevers en marktpartijen bij het opstellen van contracten, hun inkoop- en aanbestedingstrajecten en de contractbeheersing. Vorm en inhoud verschilden door de jaren heen. In een blogreeks kijken we terug op die ontwikkeling en delen we de belangrijkste lessen voor de toekomst. Deze keer:

De opkomst van Systems Engineering

Door de ontwikkeling van UAV-GC en Systeemgerichte Contractbeheersing werd de aannemer veel meer dan voorheen als dé deskundige partij gezien. Het was aan hem (m/v) om de oplossing bij de vraag te vinden. En opdrachtgevers moesten vooral denken aan de functionaliteit in plaats van een technische oplossing voor te kauwen. Sturen op ‘boutje-moertje niveau’ werd op deze manier losgelaten; best een uitdaging voor al die techneuten die vaak zelf al een oplossing in het hoofd hadden zitten…

Betere risicoverdeling

De voordelen werden echter snel gezien. De meest deskundige partij in de uitvoering kan nu met z’n eigen oplossing komen en specialiteiten kunnen per project worden ingezet. Dat zorgt voor een betere risicoverdeling en scheelt uiteindelijk in kosten. Onmogelijke opdrachten – en bijbehorende claims door de uitvoerende partij – worden zo voorkomen. De meest geschikte partij geef je de ruimte die ze verdient.

Structuur en herleidbaarheid

Om hier gestroomlijnd invulling aan te geven kwam zo’n tien jaar geleden Systems Engineering op grote schaal op. Systems Engineering is een parapluterm voor het gestructureerd en herleidbaar werken en helpt bij het houden van overzicht en het verbinden van de raakvlakken tussen verschillende werkvelden. Contractdocumenten zijn bij uitstek stukken waarin structuur en herleidbaarheid essentieel zijn. Maar probeer dat, in de waan van alledag, maar eens goed voor elkaar te boksen. De Systems Engineer kan dit.

Relatie tussen verschillende specialismen

De Systems Engineer hakt een project in behapbare brokjes op en zorgt ervoor dat de onderlinge raakvlakken geborgd zijn. Dit (visuele) overzicht wordt vaak vormgegeven in heldere (boom)structuren. Waar specialisten vooral focus hebben op hun eigen onderdeel en oog voor de details, kunnen Systems Engineers de relaties tussen verschillende specialismen in kaart brengen en het grote geheel bewaken. Het is een multidisciplinaire aanpak en een systematische manier van werken dat complexe projecten iets minder complex maakt. Systems Engineering is daarmee geen technologie, maar een manier van denken; een denkwijze en aanpak waarbij zowel de technische als de proceseisen meegenomen worden in de oplossing.

Systems Engineering bij TAUW

Inmiddels is deze werk- en denkwijze wijdverbreid binnen TAUW en ons werk. Het vooruit denken, ophalen bij opdrachtgever (wat is nou echt de vraag?) en vervolgens valideren (dit is de oplossing, bent u het daarmee eens?) om daarna pas het ontwerp uit te werken, is gemeengoed geworden in onze werkprocessen. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen zo in samenwerking tot een beter georganiseerd (en herleidbaar!) proces en een betere (en kostenbesparende!) oplossing.

In de volgende blog in deze reeks staan we stil bij de wedergeboorte van bouwteams en de opkomst van duurzaam en circulair inkopen dat omstreeks 2018 in zwang kwam.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.