De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) heeft als doel de duurzaamheidsrapportage van bedrijven die binnen de EU opereren te verbeteren. Hierdoor wordt transparantie, standaardisatie en vergelijkbaarheid van milieu-, sociale en governance (ESG)-informatie bevorderd.

De meeste bedrijven zijn zich bewust van de strenge rapportagevereisten van de CSRD. Het eerste CSRD-rapport wordt van beursgenoteerde bedrijven verwacht over het boekjaar 2024 en voor niet-beursgenoteerde grote bedrijven over het boekjaar 2025. Dat betekent dat deze bedrijven nog maar korte tijd hebben om:

  • De belangrijkste ESG-onderwerpen te bepalen, afhankelijk van bedrijfsactiviteiten, locatie en strategie, en relevante belanghebbenden bij dit proces te betrekken
  • De meest geschikte KPI's te definiëren en te bepalen hoe deze informatie verzameld en gecentraliseerd moet worden om uiteindelijk deze informatie in het Europese standaardformaat te publiceren


Bent u op tijd klaar om aan deze strakke rapportageperiode te voldoen?

Haal het maximale uit een goede CSRD-voorbereiding

Corporate Sustainability Reporting moet niet alleen worden gezien als een last. Het is een kans om de duurzaamheidsprestaties te verbeteren en kan helpen om de reputatie van uw bedrijf op te bouwen, waarde op lange termijn te creëren, investeerders aan te trekken en uw impact op het milieu te verminderen. Bovendien helpt het om risico's in verband met milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG) te beperken. Benut deze kans en laat u niet verrassen door het krappe deadline van de CSRD.

Corporate Sustainability Reporting is een uitdagende verplichting voor bedrijven, maar met ondersteuning van TAUW hoeft dat niet zo complex te zijn.

Decoding CSRD

Ontdek alles wat u moet weten in ons rapport 'Decoding CSRD - Navigating the path to sustainable reporting success'. 
Let op: het rapport is Engelstalig.

Download het rapport 


Maatwerkondersteuning

TAUW biedt oplossingen op maat om bedrijven te helpen in het proces naar CSRD-rapportage. Ons team van consultants en experts kan u begeleiden bij het bepalen van de prioritaire ESG-onderwerpen en de meest geschikte KPI's. Zo bieden wij oplossingen voor:

  • Materialiteitsbeoordelingen
  • Toetsen van uw strategieën aan de vereisten van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
  • Vertalen van strategie naar meetbare indicatoren voor duurzaamheidsprestaties
  • Identificeren van hiaten in gegevensverzameling en het waarborgen van consistentie van gegevens in de rapportage
  • Gegevensverzameling en dataverwerking, ook op complexe thema's, zoals klimaat, biodiversiteit en circulaire economie


Tijdens het rapportageproces kijken we naar de bredere impact op zowel uw bedrijf als het milieu. Maak gebruik van onze expertise en oplossingen op maat om de duurzaamheidsprestaties van uw bedrijf te verbeteren en te voldoen aan de regelgeving van de Europese Unie.

Ga vandaag nog aan de slag

Onze diensten helpen u bij het opzetten en geleidelijk verbeteren van uw CSRD-rapportage om te voldoen aan de toenemende verplichtingen van de EU tijdens de eerste jaren van implementatie. 

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen bij de voorbereiding op de CSRD en de veranderingen die nodig zijn voor duurzaam zakelijk succes.

 

Vragen over de CSRD?

Neem contact op met onze experts en bereik uw duurzaamheidsdoelen met TAUW