Projecten

Tauw is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving.

Sorteer op: Datum
Grid
Lijst
Ruimte voor de Rivier
24 november 2017

Ruimte voor de Rivier

Om meer ruimte voor de grote rivieren te creëren is in de Planologische Kernbeslissing “Ruimte voor de…

Inrichtingsplannen Overijsselse Vecht
24 november 2017

Inrichtingsplannen Overijsselse Vecht

Voor de Overijsselse Vecht wordt gestreefd naar een natuurlijker systeem, passend bij een halfnatuurlijke…

Inrichtingsplan Stadsgaten van Hasselt & Kievitsnest
24 november 2017

Inrichtingsplan Stadsgaten van Hasselt & Kievitsnest

Grenzend aan de natuurgebieden Stadsgaten Hasselt en Kievitsnest wordt als onderdeel van de Ecologische…

Natuurinclusief ontwerp: IJsseldelta-Zuid
24 november 2017

Natuurinclusief ontwerp: IJsseldelta-Zuid

In de IJsseldelta-Zuid wordt de aanleg van een bypass voorbereid. Deze is bedoeld om bij extreme rivierafvoeren…

Beheerplannen Natura 2000 Kust en zee
24 november 2017

Beheerplannen Natura 2000 Kust en zee

Langs de Nederlandse kust ligt een groot aantal Natura 2000-gebieden in de vorm van duingebieden, schorren…

Beheerplannen Natura 2000 Hoog Nederland
24 november 2017

Beheerplannen Natura 2000 Hoog Nederland

In de hooggelegen gebieden van Nederland ligt een groot aantal Natura 2000-gebieden. Deze worden gekenmerkt…

Beheerplannen Natura 2000 Laag Nederland
24 november 2017

Beheerplannen Natura 2000 Laag Nederland

In de laaggelegen gebieden van Nederland ligt een groot aantal Natura 2000-gebieden. Deze worden gekenmerkt…

Natuurherstel Kapittelduinen
24 november 2017

Natuurherstel Kapittelduinen

In 2008 ontvingen E.ON Benelux N.V. en Electrabel Nederland B.V. een Natuurbeschermingswetvergunning…

Ecologisch onderzoek renovatie stuwen Neder-Rijn
24 november 2017

Ecologisch onderzoek renovatie stuwen Neder-Rijn

Voorafgaand aan (grootschalige) renovatieprojecten moeten de eventuele effecten op beschermde natuur…