Projecten

Tauw is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving.

Sorteer op: Datum
Grid
Lijst
Beheerplannen Natura 2000 Hoog Nederland
24 november 2017

Beheerplannen Natura 2000 Hoog Nederland

In de hooggelegen gebieden van Nederland ligt een groot aantal Natura 2000-gebieden. Deze worden gekenmerkt…

Beheerplannen Natura 2000 Laag Nederland
24 november 2017

Beheerplannen Natura 2000 Laag Nederland

In de laaggelegen gebieden van Nederland ligt een groot aantal Natura 2000-gebieden. Deze worden gekenmerkt…

Natuurherstel Kapittelduinen
24 november 2017

Natuurherstel Kapittelduinen

In 2008 ontvingen E.ON Benelux N.V. en Electrabel Nederland B.V. een Natuurbeschermingswetvergunning…

Ecologisch onderzoek renovatie stuwen Neder-Rijn
24 november 2017

Ecologisch onderzoek renovatie stuwen Neder-Rijn

Voorafgaand aan (grootschalige) renovatieprojecten moeten de eventuele effecten op beschermde natuur…

Natuurwaardenonderzoek gemeente Barneveld
24 november 2017

Natuurwaardenonderzoek gemeente Barneveld

Tauw heeft in opdracht van de gemeente Barneveld een quickscan gedaan die inzicht verschaft in de landschappelijke-…

M.e.r.procedure voor Mystery Land
24 november 2017

M.e.r.procedure voor Mystery Land

Om bekendheid te verwerven heeft de gemeente Haarlemmermeer een evenementenprogramma ontwikkeld. Een…

Monitoring broedvogels festival Fusion of Dance
24 november 2017

Monitoring broedvogels festival Fusion of Dance

Voor drie muziekfestivals nabij de Wijthmenerplas in Zwolle was op grond van de Flora- en faunawet bij…

Vuurwerkshow Koningsdag - effecten op broedvogels - Sloterpark Amsterdam 30 april 2014
24 november 2017

Vuurwerkshow Koningsdag - effecten op broedvogels - Sloterpark…

In 2013 is met succes bezwaar gemaakt tegen het afsteken van vuurwerk op Koninginnedag. De vuurwerkshow…

In situ chemische oxidatie - Industriële locatie
24 november 2017

In situ chemische oxidatie - Industriële locatie

Op een bedrijventerrein van een non-ferro bedrijf ontstond door ontvettingswerkzaamheden in de jaren…