Definitief ontwerp Stadsdijken Zwolle afgerond

Na ruim 2,5 jaar hard werken aan de dijkversterking Stadsdijken Zwolle is het zover; het Definitief Ontwerp (DO) is afgerond. Samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en de partners van de Dijkzone Alliantie Zwolle (DAZ) zet TAUW weer een belangrijke stap in de planvormingsfase van het unieke HWBP-project. TAUW levert belangrijke bijdragen aan o.a. het ontwerp, het omgevingsmanagement en planstudieproducten voor dit stedelijke dijkversterkingsproject dat naar verwachting in 2024 wordt opgeleverd.

01 november 2021

Dijkenbouw voor en mét de stad

7,5 kilometer dijk dwars door de stad Zwolle met  verhogen en waar nodig verstevigen en piping voorkomen. Dat was de opdracht. Technisch leek dit geen ingewikkelde opgave, maar wel een uitdagende klus zo midden in de stad, met afwisselend industrie, woonwijken, en waardevol natuurgebied. Een dergelijke opdracht kun je niet uitvoeren zonder samenspraak met de omgeving.

Een groot aantal stakeholders, waaronder het waterschap, de gemeente, bedrijven, gebruikers en  omwonenden, zijn betrokken bij het ontwerpproces. Er was veel aandacht voor de openbare ruimte op en rond de dijk. Een intensief participatietraject met Travers Welzijn is doorlopen om de woonwijk Holtenbroek een belangrijke stem te geven in het ontwerpproces. Alle belanghebbenden zijn ook op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven, vlogs (zie YouTube filmpje hieronder), een facebook-pagina en digitale bijeenkomsten.

Het resultaat is een dijk met nieuwe wandelpaden langs de Zwartewaterboulevard, fiets- en wandelpaden op overige trajectdelen, gedeeltelijke nieuwe damwanden langs het Zwolle-IJsselkanaal, een verlegging van de dijk bij bedrijventerrein Voorst, zoveel mogelijk behoud van (monumentale) bomen en een zitrand met heuse dijkglijbaan ter hoogte van Wijkboerderij de Klooienberg. Ondergronds moet veel gebeuren en vele lagen zand op de dijk worden vervangen voor klei zodat deze weer bestand is tegen hoogwater. Het was soms inpassen op de vierkante meter, maar het is gelukt om een toekomstbestendig ontwerp te maken, met mogelijkheden voor toekomstige aanpassing van de dijk en van meer fiets- en wandelpaden.

 

Spannend tot op het laatste moment

TAUW verzorgde naast het ontwerp, de diverse conditioneringsonderzoeken en het omgevingsmanagement- en participatieproces ook het projectplan Waterwet en Wnb-vergunningaanvragen.

Om het ontwerp projectplan Waterwet voor iedereen begrijpelijk te maken, heeft TAUW een website gemaakt. Op deze website is stap voor stap uitgelegd wat het project inhoudt en waar men voor vragen terecht kan. Op 21 oktober is het ontwerp projectplan Waterwet door de provincie als coördinerend bevoegd gezag ter inzage gelegd.

Het was een uitdaging om alle WNb-vergunningen in de week voor het indienen van het projectplan Waterwet rond te krijgen, maar met de nodige inspanning, nadere onderzoeken en gesprekken met de provincie Overijssel is ook dat goed gekomen. Samen in oplossingen denken bleek hierin de sleutelrol.

De komende tijd gaat TAUW door met de begeleiding van de vergunningenprocedures en het omgevingsmanagement. De conditionerende werkzaamheden zijn al in volle gang, er zijn o.a. proefsleuven gegraven en heiproeven gedaan. In de tweede helft van 2022 wordt begonnen met de uitvoering. De verwachting is dat het project uiterlijk eind 2024 is gerealiseerd en Zwolle weer een sterke dijk heeft waar ook nog eens meer te beleven valt.

Meer weten over project Stadsdijken Zwolle?

Op 29 september was er een persvoorlichting over het project Stadsdijken Zwolle waarin het definitief ontwerp is toegelicht.

Zie ook: 

 

<foto: luchtfoto Holtenbroek van WDODelta> 

Gerelateerd nieuws

5 oktober 2022 | Nieuws

Sassluis Enkhuizen in de prijzen bij Nationale Sluizendag 2022

Op 30 september werd in Middelburg de Nationale Sluizendag georganiseerd. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) reikt elk jaar een prijs uit voor de best gerestaureerde sluis in Nederland.…

7 september 2022 | Nieuws

Zeven sluizen in Noord-Holland weer 100 jaar veilig

Vanaf 2018 heeft TAUW samen met Friso Civiel gewerkt aan de verbetering van zeven kunstwerken in Noord-Holland. Deze waterkerende kunstwerken waren vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) afgekeurd.…

3 maart 2022

Bezoek ons tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs!

Lees verder...
11 november 2021

Whitepaper Waterveiligheid ‘Van Sober en Doelmatig naar Doelmatig…

Lees verder...
1 november 2021

Definitief ontwerp Stadsdijken Zwolle afgerond

Lees verder...

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.