Waarom overgaan op een circulaire bedrijfsvoering?

Uw businessmodel bepaalt het volume van verbruikte grondstoffen, afval en de uitstoot van broeikasgassen in de keten. Om deze hoeveelheden terug te dringen, stappen bedrijven over op een circulaire bedrijfsvoering. De druk om dit te doen neemt toe; vanuit wet- en regelgeving, maar ook vanuit partners in de waardeketen, klanten en investeerders. Voor uw bedrijf vormt de circulaire transitie een complex vraagstuk, dat veel tijd in beslag zal nemen. De verandering gaat vaak verder dan alleen de manier waarop u zorgt dat uw bedrijf de afvalberg verkleint. De circulaire transitie kan leiden tot een verandering in uw businessmodel en de keten waarbinnen u opereert, en dit biedt weer nieuwe perspectieven.

Welke circulaire vraagstukken spelen er?

De vraagstukken waarmee u bij de transitie van lineair naar circulair geconfronteerd wordt, zijn divers en afhankelijk van veel factoren, zoals de sector waarbinnen u opereert, de grondstoffen waarmee u werkt, het soort product dat u levert en de waardeketen waarbinnen uw bedrijf opereert. Zo krijgen wij vragen voorgelegd als:

  • Hoe bereiken we circulaire economie vanuit een strategisch niveau en hoe bepalen we het traject dat we willen gaan doorlopen?
  • Hoe krijgen we inzicht in de CO2-voetafdruk van ons bedrijf en de waardeketen waarvan wij deel uitmaken?
  • Waarmee kunnen we onze circulaire transitie het best beginnen?
  • Hoe kunnen we circulaire inkoop vormgeven?
  • Hoe kunnen we aantonen dat ons product een lagere milieu-impact heeft dan andere producten?
  • Hoe kunnen we weer waarde toekennen aan het afval dat ontstaat in ons bedrijf?
  • Kiezen we voor zero waste manufacturing, recycling, refurbishing of remanufacturing van onze producten?

Slimme circulaire oplossingen

Naast de ondersteuning bij het ontwikkelen van een strategische aanpak biedt TAUW oplossingen voor deelvragen op het gebied van circulaire economie. Zo kunnen we u adviseren bij het minimaliseren van uw afvalstroom en bij het voldoen aan uw verplichtingen vanuit uw producentenverantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op het gebied van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). We kunnen u helpen bij het circulair inzetten van de grote hoeveelheid bouwmateriaal die vrijkomt tijdens sloop of renovatie. En we leggen u uit hoe u met gerecycled materiaal identieke nieuwe producten kunt maken, ondanks de verschillende specificaties per batch. Welk vraagstuk u ook heeft, daag ons uit. Samen komen we tot de mooiste oplossingen.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.
Walter Tobé

  +31 61 55 33 26 7

Stuur mij een mail

 

 

Whitepaper 'Circulair in 2050: praktische handvatten voor bedrijven'

In deze whitepaper worden de uitdagingen en kansen van de transitie naar een circulaire economie besproken en worden praktische tips en adviezen geboden om bedrijven te helpen bij het realiseren van hun circulaire doelen.
 

Whitepaper aanvragen

Bekijk onze dienstverlening voor bedrijven

Circulaire routekaart 

Om uw organisatie effectief te ondersteunen bij de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering heeft TAUW een routekaarttraject ontworpen.

Lees meer

Levenscyclusanalyse | LCA

Met een levenscyclusanalyse, ook wel LCA genoemd, krijgt u inzicht in de milieu-impact van uw product, proces of dienst, gedurende de hele levenscyclus.

Lees meer

MKI-berekening | Milieukostenindicator

Met een MKI-berekening maken de experts van TAUW de milieu-impact van uw product of ontwerp concreet en vergelijkbaar.

Lees meer

Material Flow Analysis | MFA

Als u de materiaalstromen in uw gebied in kaart brengt, brengt dat concrete inzichten in hoe u kunt verduurzamen. Een Material Flow Analysis (MFA) helpt hierbij.

Lees meer

CO2-berekeningen

Om te achterhalen wat de carbon footprint (CO2-voetafdruk) van uw bedrijf is, is het cruciaal om de broeikasgasemissies te berekenen.

Lees meer

Circulair inkopen voor bedrijven

Door afvalvrij of circulair in te kopen, voorkomt u dat uw bedrijf producten of materialen inkoopt, waarvan u weet dat ze op enig moment een afvalstof worden.

Lees meer

Afvalverwerking | AV-beleid & AO/IC

Wij kunnen onder meer uw acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV), administratieve organisatie (AO) en interne controleproces (IC) opstellen.

Lees meer

Afvalbeheer

Met goed afvalbeheer kunt u de hoeveelheid afval in uw bedrijf of productieketen verminderen. We graag welke manier van afvalbeheer bij uw bedrijf past.  

Lees meer

Afvalstoffenkarakterisering

TAUW-specialisten kunnen uw afvalstoffen karakteriseren en bovendien adviseren over de mogelijkheden van hergebruik en recycling.

Lees meer

Einde-afvalstatus of bijproduct

Met onze kennis van onder meer wet- en regelgeving, toetsingscriteria, industriële processen, ZZS en dossieropbouw kunnen wij u deskundig ondersteunen tijdens het einde-afvaltraject.

Lees meer

Projectreferenties circulaire economie

Kunnen wij uw bedrijf helpen met circulaire economie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.