Waarom overgaan op een circulaire bedrijfsvoering?

Uw businessmodel bepaalt het volume van verbruikte grondstoffen, afval en de uitstoot van broeikasgassen in de keten. Om deze hoeveelheden terug te dringen, stappen bedrijven over op een circulaire bedrijfsvoering. De druk om dit te doen neemt toe; vanuit wet- en regelgeving, maar ook vanuit partners in de waardeketen, klanten en investeerders. Voor uw bedrijf vormt de circulaire transitie een complex vraagstuk, dat veel tijd in beslag zal nemen. De verandering gaat vaak verder dan alleen de manier waarop u zorgt dat uw bedrijf de afvalberg verkleint. De circulaire transitie kan leiden tot een verandering in uw businessmodel en de keten waarbinnen u opereert, en dit biedt weer nieuwe perspectieven.

Welke circulaire vraagstukken spelen er?

De vraagstukken waarmee u bij de transitie van lineair naar circulair geconfronteerd wordt, zijn divers en afhankelijk van veel factoren, zoals de sector waarbinnen u opereert, de grondstoffen waarmee u werkt, het soort product dat u levert en de waardeketen waarbinnen uw bedrijf opereert. Zo krijgen wij vragen voorgelegd als:

  • Hoe bereiken we circulaire economie vanuit een strategisch niveau en hoe bepalen we het traject dat we willen gaan doorlopen?
  • Hoe krijgen we inzicht in de CO2-voetafdruk van ons bedrijf en de waardeketen waarvan wij deel uitmaken?
  • Waarmee kunnen we onze circulaire transitie het best beginnen?
  • Hoe kunnen we circulaire inkoop vormgeven?
  • Hoe kunnen we aantonen dat ons product een lagere milieu-impact heeft dan andere producten?
  • Hoe kunnen we weer waarde toekennen aan het afval dat ontstaat in ons bedrijf?
  • Kiezen we voor zero waste manufacturing, recycling, refurbishing of remanufacturing van onze producten?

Slimme circulaire oplossingen

Naast de ondersteuning bij het ontwikkelen van een strategische aanpak biedt TAUW oplossingen voor deelvragen op het gebied van circulaire economie. Zo kunnen we u adviseren bij het minimaliseren van uw afvalstroom en bij het voldoen aan uw verplichtingen vanuit uw producentenverantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op het gebied van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). We kunnen u helpen bij het circulair inzetten van de grote hoeveelheid bouwmateriaal die vrijkomt tijdens sloop of renovatie. En we leggen u uit hoe u met gerecycled materiaal identieke nieuwe producten kunt maken, ondanks de verschillende specificaties per batch. Welk vraagstuk u ook heeft, daag ons uit. Samen komen we tot de mooiste oplossingen.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.
Walter Tobé

  +31 61 55 33 26 7

Stuur mij een mail

 

 

5-stappenplan naar een circulaire bedrijfsstrategie

Met onze brede nationale en internationale ervaring op het gebied van innovatie en circulaire processen adviseren wij bedrijven uit alle sectoren bij de transitie van lineair naar circulair. Om te komen tot een strategie die werkt voor úw bedrijf doorlopen wij daarbij vijf stappen.

stap
stap
stap
stap
stap

Stap 1 Het in kaart brengen van materiaalstromen en ketenpartijen

Door het in kaart brengen van de materiaalstromen binnen uw bedrijf en de partijen waarmee u samenwerkt in de keten, bieden we u inzicht in het complete proces, de positie van uw bedrijf in de keten en de kansen waar u uw bedrijfsvoering meer circulair kunt maken.

Stap 2: Het meetbaar maken van circulaire prestaties

Vervolgens maken we de circulaire prestaties meetbaar, zodat u ziet welke producten en processen de grootste impact hebben. Om deze prestaties te blijven monitoren, werken we toe naar een circulair dashboard. Dit is niet alleen belangrijk om te kunnen sturen op de transitie, maar ook om effectief te kunnen communiceren: u moet klanten tenslotte kunnen vertellen hoe circulair uw processen en producten zijn.

Stap 3: Het bepalen van kansen voor innovatie van producten en processen

Op basis van de circulaire prestaties kunt u bepalen welke producten en/of processen u wilt innoveren. Het is belangrijk hierin kleine stappen te nemen, bijvoorbeeld door een kleine productgroep of één product uit een serie te innoveren en uit te testen, zodat u weet hoe het product ontvangen wordt en wat de financiële en bedrijfsmatige gevolgen van de innovatie zijn. U kunt ook een bepaald product inzetten als een dienst, waarmee het eigendom van het product bij u blijft.  Of wellicht biedt het waarde toekennen aan uw afval de meest efficiënte en effectieve eerste stap? Welke kansen er liggen, hangt geheel af van uw bedrijf en de plek die uw organisatie in de waardeketen inneemt.

Stap 4: Het verkennen van mogelijke circulaire businessmodellen

Op basis van de verkregen kennis tijdens eerdere stappen verkennen we de mogelijke circulaire businessmodellen.

Stap 5: Het identificeren van versnellers en barrières

Vervolgens identificeren we samen met u de ‘versnellers’ en ‘barrières’  per businessmodel: Wat versterkt de transitie binnen uw bedrijf en de partijen waarmee u samenwerkt in de keten? Welke horden moet u gaan nemen om een bepaald businessmodel goed te laten werken? Dat kan variëren van de beschikbaarheid van data, marketing en de inkoop van gerecycled materiaal tot aan de retourlogistiek.

Bekijk onze dienstverlening voor bedrijven

Circulaire routekaart 

Om uw organisatie effectief te ondersteunen bij de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering heeft TAUW een routekaarttraject ontworpen. Dit is een flexibel traject dat we samen met u vormgeven.

Lees meer

Levenscyclusanalyse | LCA

Met een levenscyclusanalyse, ook wel LCA genoemd, krijgt u inzicht in de milieu-impact van uw product, proces of dienst, gedurende de hele levenscyclus. Deze informatie is belangrijk om te verduurzamen en klanten eerlijk te informeren. Wij voeren de LCA uit en kunnen u ook adviseren tijdens het verduurzamingsproces.

Lees meer

MKI-berekening | Milieukostenindicator

Een MKI-berekening is het uitgelezen instrument als u wilt vergelijken welk materiaal de laagste milieu-impact heeft. Denk bijvoorbeeld aan de materiaalkeuze voor een brug, weg of product. Met een MKI-berekening maken de experts van TAUW de milieu-impact van uw product of ontwerp concreet en vergelijkbaar. Alle effecten gedurende de levenscyclus worden uitgedrukt in een monetaire eenheid: de milieukostenindicator.

Lees meer

Material Flow Analysis | MFA

Welke grondstoffen stromen er door uw bedrijf? Als u de materiaalstromen in uw gebied in kaart brengt, brengt dat concrete inzichten in hoe u kunt verduurzamen. Een Material Flow Analysis (MFA) is een wetenschappelijk erkende methodiek om dit uit te voeren. In het Nederlands wordt de MFA ook wel een stofstroomanalyse genoemd.

Lees meer

CO2-berekeningen

Om te achterhalen wat de carbon footprint (CO2-voetafdruk) van uw bedrijf is, is het cruciaal om de broeikasgasemissies te berekenen. TAUW kan u hierbij ondersteunen met gedegen en heldere analyses. Zo krijgt u inzicht in de klimaatimpact van uw activiteiten, en in hoe u uw carbon footprint kunt vermijden of compenseren.

Lees meer

Circulair inkopen voor bedrijven

Koopt u ook materialen in om ze meteen weer weg te gooien, doordat er te veel wordt ingekocht? Verliest u geld aan materiaal dat u eigenlijk niet wilt, zoals onnodige verpakkingen? Gebruikt u in uw productieproces veel hulpstoffen die met een kleine moeite weer in te zetten zijn? Al deze vragen hebben betrekking op het verminderen van materialen en goederen, die op enig moment een bedrijf verlaten als afvalstoffen.

Lees meer

Afvalbeheer

Afvalbeheer of afvalmanagement is een effectief instrument om uw bedrijf meer duurzaam of circulair te maken. De milieu-impact van afval is groot. Met goed afvalbeheer kunt u de hoeveelheid afval in uw bedrijf of productieketen verminderen. Door hergebruik van afvalstoffen kunt u veel milieuwinst behalen. Als milieuadviesbureau kijken we graag welke manier van afvalbeheer bij uw bedrijf past. 

Lees meer

Afvalstoffenkarakterisering

De exacte samenstelling van uw afvalstoffen is een belangrijk gegeven. Bijvoorbeeld omdat uw afvalbedrijf of de overheid vraagt naar de samenstelling van uw afval. Daarnaast speelt circulaire economie in toenemende mate een rol: welke afvalstoffen kunnen opnieuw ingezet worden? TAUW-specialisten kunnen uw afvalstoffen karakteriseren en bovendien adviseren over de mogelijkheden van hergebruik en recycling.

Lees meer

Projectreferenties circulaire economie

Kunnen wij uw bedrijf helpen met circulaire economie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.