Waarom overgaan op een circulaire bedrijfsvoering?

Uw businessmodel bepaalt het volume van verbruikte grondstoffen, afval en de uitstoot van broeikasgassen in de keten. Om deze hoeveelheden terug te dringen, stappen bedrijven over op een circulaire bedrijfsvoering. De druk om dit te doen neemt toe; vanuit wet- en regelgeving, maar ook vanuit partners in de waardeketen, klanten en investeerders. Voor uw bedrijf vormt de circulaire transitie een complex vraagstuk, dat veel tijd in beslag zal nemen. De verandering gaat vaak verder dan alleen de manier waarop u zorgt dat uw bedrijf de afvalberg verkleint. De circulaire transitie kan leiden tot een verandering in uw businessmodel en de keten waarbinnen u opereert, en dit biedt weer nieuwe perspectieven.

Welke circulaire vraagstukken spelen er?

De vraagstukken waarmee u bij de transitie van lineair naar circulair geconfronteerd wordt, zijn divers en afhankelijk van veel factoren, zoals de sector waarbinnen u opereert, de grondstoffen waarmee u werkt, het soort product dat u levert en de waardeketen waarbinnen uw bedrijf opereert. Zo krijgen wij vragen voorgelegd als:

  • Hoe bereiken we circulaire economie vanuit een strategisch niveau en hoe bepalen we het traject dat we willen gaan doorlopen?
  • Hoe krijgen we inzicht in de CO2-voetafdruk van ons bedrijf en de waardeketen waarvan wij deel uitmaken?
  • Waarmee kunnen we onze circulaire transitie het best beginnen?
  • Hoe kunnen we circulaire inkoop vormgeven?
  • Hoe kunnen we aantonen dat ons product een lagere milieu-impact heeft dan andere producten?
  • Hoe kunnen we weer waarde toekennen aan het afval dat ontstaat in ons bedrijf?
  • Kiezen we voor zero waste manufacturing, recycling, refurbishing of remanufacturing van onze producten?

Slimme circulaire oplossingen

Naast de ondersteuning bij het ontwikkelen van een strategische aanpak biedt TAUW oplossingen voor deelvragen op het gebied van circulaire economie. Zo kunnen we u adviseren bij het minimaliseren van uw afvalstroom en bij het voldoen aan uw verplichtingen vanuit uw producentenverantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op het gebied van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). We kunnen u helpen bij het circulair inzetten van de grote hoeveelheid bouwmateriaal die vrijkomt tijdens sloop of renovatie. En we leggen u uit hoe u met gerecycled materiaal identieke nieuwe producten kunt maken, ondanks de verschillende specificaties per batch. Welk vraagstuk u ook heeft, daag ons uit. Samen komen we tot de mooiste oplossingen.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.
Walter Tobé

  +31 61 55 33 26 7

Stuur mij een mail

 

 

Bekijk onze dienstverlening voor bedrijven

Material Flow Analysis

Welke grondstoffen stromen er door uw gemeente, provincie of bedrijf? Als u de materiaalstromen in uw gebied in kaart brengt, brengt dat concrete inzichten in hoe u kunt verduurzamen. Een Material Flow Analysis (MFA) is een wetenschappelijk erkende methodiek om dit uit te voeren. In het Nederlands wordt de MFA ook wel stofstroomanalyse genoemd.

Lees meer

MKI-berekening

Wanneer u wilt vergelijken welk materiaal de minste impact heeft op het milieu is een MKI-berekening handig. Denk bijvoorbeeld aan de materiaalkeuze voor een brug of een weg. De MKI-berekening maakt de milieu-impact van een product of ontwerp concreet en vergelijkbaar. Alle effecten worden uitgedrukt in een monetaire eenheid en zijn daardoor op te tellen tot één waarde, uitgedrukt in Euro’s.

Lees meer

LCA (Levenscyclusanalyse)

Met een levenscyclusanalyse (ook wel LCA genoemd) berekenen onze adviseurs de milieu effecten van uw product(en), dienst of organisatie, over de gehele (product)keten. Zo kunt u gericht werken aan een duurzamer product en hierover communiceren naar klanten.

Lees meer

Afvalbeheer

Afvalbeheer of afvalmanagement kan een goed startpunt zijn voor bedrijven die duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel hebben staan. Door afvalstoffen te hergebruiken, kunt u veel milieuwinst behalen. Daarnaast kan afval vaak tegen lagere kosten worden afgevoerd, via een handeling geschikt worden gemaakt voor (intern) hergebruik of als een bijproduct worden verkocht aan een andere partij.

Lees meer

Circulair inkopen voor bedrijven

Koopt u ook materialen in om ze meteen weer weg te gooien, doordat er te veel wordt ingekocht? Verliest u geld aan materiaal dat u eigenlijk niet wilt, zoals onnodige verpakkingen? Gebruikt u in uw productieproces veel hulpstoffen die met een kleine moeite weer in te zetten zijn? Al deze vragen hebben betrekking op het verminderen van materialen en goederen, die op enig moment een bedrijf verlaten als afvalstoffen.

Lees meer

Afvalstoffenkarakterisering

Om verschillende redenen kan het belangrijk zijn precies te weten wat de samenstelling van uw afvalstoffen is. Bijvoorbeeld omdat uw afvalbedrijf hiernaar vraagt in verband met de acceptatie van het afval. Of omdat onbekend is of het afval gevaarlijk is of niet en de juiste EURALcode moet worden toegekend. Ook kan vanuit de overheid gevraagd worden wat de samenstelling is van uw afval, bijvoorbeeld bij transporten in binnen- of buitenland of bij monitoring van verpakkingsafval. Daarnaast speelt de circulaire economie een belangrijke rol.

Lees meer

Projectreferenties Circulaire Economie

Kunnen wij uw bedrijf helpen met Circulaire Economie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.