In het planvormingstraject kijken onze beheeradviseurs mee en bepalen we samen wat er op het gebied van beheer en onderhoud wenselijk is. Waar mogelijk nemen we de inbreng van uw beheerders mee. Denk hierbij aan vraagstukken als; welk materieel is er beschikbaar? En wat is de werkbreedte?

Door direct de samenwerking te zoeken voorkom je ongewenste issues, zoals het voorkomen dat er een onderhoudspad van 3 meter wordt aangelegd als er 4 meter nodig is voor het materieel. Ook op praktisch gebied zoeken we de sparring. Welke beplantingssoorten geven (veel) overlast en welke doen het juist goed? De kennis van de beheerder van het gebied kan hierin het verschil maken. Dit heeft effect op hoe het gebied er over 10 of 20 jaar bijligt.

Beheer- en onderhoudsplannen

Onze adviseurs stellen beheer- en onderhoudsplan op bij het ontwerp, om instandhouding te borgen, maar ook om afspraken met beheerders / grondeigenaren vast te leggen en inzicht te krijgen in welke beheerkosten de nieuwe situatie met zich meebrengt. Bijvoorbeeld bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers of een beekherinrichting in het kader van KRW. Dan stellen we bij het ontwerp een beheerplan op om zo naar de toekomst inzichtelijk te hebben welke beheerinspanningen er moeten worden gedaan en tegen welke kosten. In de uitvoeringsfase wordt dit plan vervolgens aangescherpt naar hoe het plan feitelijk is gerealiseerd.

Monitoring 

Beheer, onderzoek en monitoring horen bij elkaar. Uit de monitoring blijkt namelijk of het huidige beheer om een aanpassing vraagt. Wij monitoren de aanwezige plant- en diersoorten, maar ook de fysisch-chemische toestand. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw aangelegde natuurvriendelijke oever, of de effecten van gewijzigd beheer op de ontwikkeling van bloemrijke bermen.

 

 

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Susan Sollie 

  +31 62 95 14 51 2

  Stuur mij een mail

 

Projectreferenties Waterkwaliteit

Heeft u een vraag over beheer en onderhoud in waterkwaliteitsprojecten?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.