Beleid op landelijk niveau

Waterkwaliteit wordt Europees aangestuurd vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW). Dit is landelijk uitgewerkt in verschillende beleidsstukken, kaders en instrumenten. Denk hierbij aan Maatlatdocumenten, het toetsingskader waterkwaliteit en het Protocol toetsen en beoordelen.

Daarnaast zijn er ook vele andere beleidsdossiers relevant voor een goede waterkwaliteit, zoals de Europese zwemwaterrichtlijn en de Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen. Bij TAUW voeren we beleidsevaluaties uit en stellen we handreikingen en kaders op om in Nederland gezamenlijk verder te kunnen werken aan een goede waterkwaliteit.

 

Beleid op regionaal niveau

TAUW ondersteunt (regionale) partners zoals waterschappen, provincies en terreinbeheerders bij het opstellen en uitwerken van hun beleid. Denk aan waterbeheerplannen voor de KRW, de tussenevaluatie KRW, maar ook de doelafleiding voor overig water. Wij dragen hieraan bij door bijvoorbeeld handreikingen en regionale afwegingskaders op te stellen. Ook het opstellen van een emissiebeheerplan behoort tot onze werkzaamheden.  

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Susan Sollie 

  +31 62 95 14 51 2

  Stuur mij een mail

 

Projectreferenties Waterkwaliteit

Heeft u een vraag over beleid in waterkwaliteitsprojecten?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.