Beheerplannen 

Beheerplannen zijn er in soorten en maten. Zo zijn er waterbeheerplannen die het watersysteembeheer in brede zin omvatten (zoals het beheer van oppervlaktewaterlichamen, grondwaterlichamen, keringen, bergingsgebieden en ondersteunende kunstwerken), maar ook stroomgebiedbeheerplannen gericht op de KRW. Ook stellen we uitvoeringsgerichte plannen op, zoals oeverbeheerplannen en projectspecifieke beheerplannen. 

Uitvoeringsplannen 

Om het beleid tot uitvoering te brengen, zijn vaak maatregelen nodig. Het komen tot de juiste maatregelen om de beleidsdoelen te realiseren, is een belangrijke stap. Hiervoor stellen we maatregelplannen en uitvoeringsplannen op.   
 

Gebiedsprocessen 

In gebiedsprocessen komen vaak verschillende beleidsdoelen bij elkaar; het draait hier om het integraal en themaoverstijgend herinrichten van een gebied. Daarbij zijn waterkwaliteit maar ook wateroverlast, droogte, klimaat, ecologie en natuur belangrijke spelers. TAUW heeft kennis van dit brede spectrum en ervaring met het ondersteunen en begeleiden van gebiedsprocessen om tot een goede en passende inrichting van een gebied te komen.  

Jarenlange ervaring

Om ook daadwerkelijk te werken aan een goede waterkwaliteit moet het beleid door vertaald worden naar plannen. TAUW heeft brede expertise en jarenlange ervaring. Wij stellen beheerplannen en uitvoeringsplannen op, wij organiseren gebiedsprocessen.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Susan Sollie 

  +31 62 95 14 51 2

  Stuur mij een mail

 

Projectreferenties Waterkwaliteit

Heeft u een vraag over plannen waterkwaliteitsprojecten?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.