Vergunningen scan

Een vergunningenscan vroegtijdig geeft inzicht in kritieke pad qua doorlooptijd. Sommige vergunningen hebben wel een half jaar doorlooptijd. Of zijn afhankelijk van onderzoeken die enkel in bepaalde periodes kunnen plaatsvinden.  

Contractvorming

Overgang van ontwerp naar uitvoering: de aanbesteding. Welke contractvorm is best passend bij de vraag? Wij hebben zeer ervaren contractadviseurs om daarin te ondersteunen. Afhankelijk van de vraag en de wens van de opdrachtgever kiezen we voor bijvoorbeeld een RAW bestek (in detail beschreven hoe de aannemer het werk moet maken), een bouwteam (samen met de opdrachtgever en aannemer werken we het ontwerp uit) of een UAV-GC (waarbij de aannemer het ontwerp (op onderdelen) dient uit te werken aan de hand van een eisenpakket.

Ondersteuning tijdens het werk in uitvoering

Zodra de aannemer het plan gaat realiseren, ondersteunen we de opdrachtgever graag tijdens de uitvoering. Onze collega's van Syntraal hebben alle expertise in huis om de opdrachtgever tijdens de uitvoering te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van bijvoorbeeld milieukundige begeleiding, toezicht en (register)directievoering UAV.

Met regelmaat is er bij werken aan waterbodems en oevers sprake van (mogelijke) verontreinigingen. In dat geval ziet onze milieukundig begeleider er op toe dat er conform actuele wet- en regelgeving (onder andere de BRL normen) wordt gewerkt. De toezichthouder verzorgt de dagelijkse begeleiding van het werk en is emerste aanspreekpunt voor de aanneer. De register directievoerder UAV is overall verantwoordelijk voor de juiste naleving van het contract (plan) door de aannemer en heeft een expertise op het gebied van financiële en planning technische zaken.

 

Samenwerking met aannemers

Ook ondersteunen we met regelmaat aannemers in de planvoorbereiding en bij de uitvoering. Bijvoorbeeld bij het opstellen van kwaliteitsdocumenten en het maken van een ontwerp. Wij hebben een integraal pakket van dienstverlening die gestoeld is op onze kennis over water, ecologie en natuurinrichting. Gezamenlijk met de aannemer zorgen we dat we elkaar optimaal aanvullen op vakgebied en specialisme.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Susan Sollie 

  +31 62 95 14 51 2

  Stuur mij een mail

 

Projectreferenties Waterkwaliteit

Heeft u een vraag over uitvoering en vergunningen in waterkwaliteitsprojecten?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.