Datagedreven werken

Niet alleen bedrijven, maar ook overheidsinstanties moeten meer datagedreven gaan werken. Data zijn het fundament van bedrijven om te sturen. Ook steeds meer beleid van overheden wordt gebaseerd op data. Het doel is snel inzicht verkrijgen in milieu (of maatschappelijke) uitdagingen (zoals droogte, energieverbruik, compliance of beschikbare ruimte in de ondergrond) of snel kunnen reageren als er problemen worden gesignaleerd. De consultants van TAUW brengen structuur en duidelijkheid aan in alle data en zorgen dat organisaties hier de gewenste waarde uit kunnen halen.

Bedrijven en overheidsinstanties hebben veel wensen op het gebied van digitalisering. Wij helpen hen daarbij. Veel voorkomende vragen zijn:  

  • Wat zijn de mogelijkheden met onze (open en afgeschermde) data?   
  • Hoe kunnen we data uitwisselen met onze partners zonder dat de waarde van de informatie verloren gaat?  
  • Hoe krijgen we onze data op orde?  
  • Hoe kunnen we onze werkprocessen optimaliseren en verder digitaliseren?  
  • Hoe kunnen we profiteren van kunstmatige intelligentie en datascience?  
  • Hoe kan ik op een slimme wijze eigen data en open data combineren? 
  • Welke wetgeving is van toepassing en hoe kunnen we data gebruiken om veilig hier aan te voldoen? 
  • Hoe zet ik mijn data het beste in?  

Data Consultancy

De data consultants van TAUW adviseren organisaties om te komen tot de meest optimale en bruikbare oplossing voor datagedreven werken. Wij kunnen zowel inhoudelijk advies geven als de rol van procesbegeleider op ons nemen. Ook ontwikkelen en leveren we producten die aansluiten bij de behoeften van de klant.

Bij de verkenning en beantwoording van dataspecifieke vragen zetten wij onze kundige project- en procesaanpak in samen met onze jarenlange ervaring op het vlak van data, datacollectie, dataverrijking, datascience en dataweergave. Met inspiratiesessiesexploratie sessies, design sprints of consultancy op maat komen we tot de beste resultaten 

Ons team bestaat uit gepassioneerde experts die hun jarenlange kennis en ervaring inzetten in toonaangevende (data)projecten. Met onze unieke blik zorgen we voor de optimale maar vooral de meest praktische en onafhankelijke oplossing. Zo beschikt u over alle informatie die nodig is bij besluitvorming, sturing of monitoring van een vitale leef- of bedrijfsomgeving.   

Voorbeelden van dataproducten en –diensten 

Dataproducten zijn er in vele soorten en maten. Veel is maatwerk en het datavraagstuk is vaak onderdeel van grotere (integrale) vraagstukken. De afgelopen jaren hebben onze adviseurs ingezet op meerdere type producten. Bekijk het overzicht via onderstaande button.   

Lees meer

 

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs.

 

Dominique Goes 

  +31 61 01 27 11 6

 Stuur mij een e-mail

Projectreferenties

Bekijk ook: TAUW Open Innovation Hub  

De TAUW Open Innovation Hub (TOIH) is ons eigen platform waarop we met onze stakeholders nieuwe digitale ideeën en concepten ontdekken en ontwikkelen. We volgen nauwgezet digitale trends, experimenteren met nieuwe concepten, werken intensief samen met veelbelovende start-ups en scale-ups én ontwikkelen nieuwe businessmodellen en diensten. Onze deur staat open voor iedereen die behoefte heeft aan professionele, gestructureerde innovatie en ontwikkeling binnen onze werkgebieden. Zo bereiden we ons samen voor op de digitale toekomst.

Lees verder

 

Heeft u een vraag over onze dataproducten en -diensten voor uw organisatie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.