Gezonde leefomgeving

Biodiversiteit vraagt om het faciliteren van unieke, bijzondere en specifieke soorten. Flora en fauna die passen bij uw leefomgeving. Door deze soorten op slimme wijze de ruimte te geven ontstaat gezond groen dat weerbaar is en de identiteit van de plek versterkt. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar zorgt ook voor verkoeling, beperkt wateroverlast en vermindert de hoeveelheid CO2  in de lucht. Daardoor verbetert de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van de leefomgeving. 
 

Slim ontwerpen

Door biodiversiteit in een vroeg stadium mee te nemen in het ontwerp van (her)inrichtingsprojecten heeft u de meeste impact voor de minste kosten. Een gloednieuw bedrijventerrein, campus of RWZI kan daardoor zelfs bijdragen aan herstel van de biodiversiteit. TAUW helpt u slim ontwerpen, door koppelingskansen inzichtelijk te maken en te adviseren welke keuzes het meest effectief zijn voor verschillende plant- en diergroepen. Daarnaast adviseren we welk beheer de biodiversiteit bevordert.

Duurzaam denken

Ruimtelijke (her)ontwikkeling is een investering voor de toekomst. Daarbij past duurzaam denken en oog voor de lange termijn. Bijvoorbeeld door de gebruikte materialen bewust te kiezen. Wij helpen u bij deze keuze door de grondstoffenstroom van verschillende materialen in beeld te brengen. Zo ziet u welk materiaal het meest milieubewust is, maar ook welke onderhoudsvraag en energieverbruik u kunt verwachten. Zo kunt u economisch én ecologisch de beste keuze maken.

Bewust beheren

Parken, bermen en groenstroken vormen belangrijke levensaders voor de natuur in openbare ruimte. Door bewust beheer van deze plekken versterkt de biodiversiteit in de hele omgeving. Of het nu gaat om minder maaien, of het voorkomen van verdere verdroging, we vertalen samen uw ambities naar een concreet beheerplan. Zo kunt u op kostenefficiënte én effectieve wijze de leefbaarheid van uw leefomgeving versterken.

Bijen

De achteruitgang van de wilde bijenpopulaties en het optreden van (massale) bijensterftes onder honingbijen zijn een gevaar voor de biodiversiteit en veerkracht van ecosystemen. Hoe gaan we de achteruitgang van wilde bijenpopulaties tegen? Niet alle oorzaken zijn eenvoudig weg te nemen, maar met een reeks eenvoudige maatregelen valt er al een hoop te verbeteren.

Lees meer

Bekijk onze projectreferenties over Biodiversiteit in beheer en inrichting

Kunnen wij u helpen met beheer en inrichting?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen u graag.