Grondstofstromen & circulair inkopen

Hoe verwerk je de circulaire economie in uw beleid? Dat is een vraag die bij veel overheden speelt. Een goede aanpak is om eerst in kaart te laten brengen hoe circulair bijvoorbeeld uw gemeente is. Hoe lopen de belangrijkste grondstofstromen en afvalstromen? Welke industrieën zijn er in de gemeente en hoe circulair zijn deze industrieën? TAUW kan dat voor u in kaart brengen met een grondstofstromenanalyse. Hiermee krijgt u inzicht waar de grootste verschillen zitten met uw wensbeeld en krijgt u inzicht waar u als gemeente invloed op heeft. Vervolgens kunt u uw beleid richten op die onderwerpen die u belangrijk vindt.

Er zal blijken dat een overheid niet altijd direct invloed heeft op de materiaalstromen die over uw grondgebied lopen. Maar u heeft bijvoorbeeld wel invloed op het inkoopbeleid. Door circulair inkopen borgt u dat producten, onderdelen en grondstoffen aan het begin en einde van hun levensduur worden hergebruikt. TAUW ondersteunt overheden ook met circulair inkopen.

Vervangingsopgave circulair maken

Een grote vervangingsopgave biedt veel kansen voor circulaire economie, omdat er veel materialen vrijkomen en nieuwe materialen nodig zijn. Hier kunnen kringlopen gecreëerd worden. Enkele overheden lopen voorop als het gaat om onderzoek en pilotprojecten om de vervanging zo circulair mogelijk aan te pakken. Er zijn nog weinig regels op dit gebied; het gaat voornamelijk om doelen en ambities.

Om deze te realiseren in uw project, is vaak een andere aanpak nodig. Wij begeleiden u graag in dit proces. In de plan- en ontwerpfase passen we circulaire ontwerpprincipes toe, zoals modulair ontwerpen. Samen met u verkennen we kansen voor duurzaam materiaalgebruik, met een MKI-berekening. We betrekken ketenpartners en geven advies bij de aanbesteding en contractvorming. Op die manier werkt u gericht toe naar het doel om in 2030 voor 50% circulair te zijn.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.


 

Jurgen Ooms

   +31 65 31 66 74 8

Stuur mij een mail

 

 

Bekijk onze dienstverlening voor overheden

Material Flow Analysis

Welke grondstoffen stromen er door uw gemeente, provincie of bedrijf? Als u de materiaalstromen in uw gebied in kaart brengt, brengt dat concrete inzichten in hoe u kunt verduurzamen. Een Material Flow Analysis (MFA) is een wetenschappelijk erkende methodiek om dit uit te voeren. In het Nederlands wordt de MFA ook wel stofstroomanalyse genoemd.

Lees meer

MKI-berekening

Wanneer u wilt vergelijken welk materiaal de minste impact heeft op het milieu is een MKI-berekening handig. Denk bijvoorbeeld aan de materiaalkeuze voor een brug of een weg. De MKI-berekening maakt de milieu-impact van een product of ontwerp concreet en vergelijkbaar. Alle effecten worden uitgedrukt in een monetaire eenheid en zijn daardoor op te tellen tot één waarde, uitgedrukt in Euro’s.

Lees meer

LCA (Levenscyclusanalyse)

Met een levenscyclusanalyse (ook wel LCA genoemd) berekenen onze adviseurs de milieu effecten van uw product(en), dienst of organisatie, over de gehele (product)keten. Zo kunt u gericht werken aan een duurzamer product en hierover communiceren naar klanten.

Lees meer

Circulair inkopen

De circulaire economie bereiken we niet zonder een circulaire inkoop. En omdat Nederland in 2050 volledig circulair wil zijn, is er werk aan de winkel. Voor een overheidsorganisatie ligt daar een grote uitdaging. Hoe koopt u circulair in, waarom zou u dat eigenlijk doen en hoe werkt het in het contractmanagement? Of uw organisatie nu de Green Deal over circulaire inkoop heeft ondertekend of niet: er is actie nodig om tot een circulaire economie te komen.

Lees meer

Modulair ontwerpen

Een brug, viaduct of ander kunstwerk bouwen, na een tijd demonteren en ergens anders weer opbouwen. Modulair ontwerpen is nog geen gemeengoed, maar het is wel nodig om de doelstelling van een volledig circulaire economie in 2050 te kunnen behalen.

Lees meer

Engineering with nature

Met innovatieve oplossingen is het vaak mogelijk om waterbouwkundige constructies te maken met enkel natuurlijke en gebiedseigen materialen. Engineering with nature, oftewel building with nature, combineert ecologie met de technische kennis die wij in huis hebben op het gebied van onder andere waterbouw, geotechniek en (water)bodem.

Lees meer

Nieuwe Sanitatie

Duurzaam omgaan met water en grondstoffen; drinkwaterbesparing; geconcentreerder afvalwater. Deze onderwerpen staan steeds vaker op de agenda bij projecten waarbij duurzaamheid belangrijk is. Zeer relevant in een samenleving in transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Bij TAUW vallen deze ingrepen onder de parapluterm Nieuwe Sanitatie, oftewel anders omgaan met afvalwater.

Lees meer

Projectreferenties Circulaire Economie

Kunnen wij uw organisatie helpen met Circulaire Economie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.