Grondstofstromenanalyse & circulair inkopen

Hoe verwerk je de circulaire economie in uw beleid? Dat is een vraag die bij veel overheden speelt. Een goede aanpak is om eerst in kaart te laten brengen hoe circulair bijvoorbeeld uw gemeente is. Hoe lopen de belangrijkste grondstofstromen en afvalstromen? Welke industrieën zijn er in de gemeente en hoe circulair zijn deze industrieën? Tauw kan dat voor u in kaart brengen met een grondstofstromenanalyse. Hiermee krijgt u inzicht waar de grootste verschillen zitten met uw wensbeeld en krijgt u inzicht waar u als gemeente invloed op heeft. Vervolgens kunt u uw beleid richten op die onderwerpen die u belangrijk vindt.

Er zal blijken dat een overheid niet altijd direct invloed heeft op de materiaalstromen die over uw grondgebied lopen. Maar u heeft bijvoorbeeld wel invloed op het inkoopbeleid. Door circulair inkopen borgt u dat producten, onderdelen en grondstoffen aan het begin en einde van hun levensduur worden hergebruikt. Tauw ondersteunt overheden ook met circulair inkopen.

 

Vervangingsopgave circulair maken

Een grote vervangingsopgave biedt veel kansen voor circulaire economie, omdat er veel materialen vrijkomen en nieuwe materialen nodig zijn. Hier kunnen kringlopen gecreëerd worden. Enkele overheden lopen voorop als het gaat om onderzoek en pilotprojecten om de vervanging zo circulair mogelijk aan te pakken. Er zijn nog weinig regels op dit gebied; het gaat voornamelijk om doelen en ambities.

Om deze te realiseren in uw project, is vaak een andere aanpak nodig. Wij begeleiden u graag in dit proces. In de plan- en ontwerpfase passen we circulaire ontwerpprincipes toe, zoals modulair ontwerpen. Samen met u verkennen we kansen voor duurzaam materiaalgebruik, met een MKI-berekening. We betrekken ketenpartners en geven advies bij de aanbesteding en contractvorming. Op die manier werkt u gericht toe naar het doel om in 2030 voor 50% circulair te zijn.

 

 

Bekijk onze dienstverlening in Circulaire Economie

Projectreferenties Circulaire Economie

Kunnen wij uw organisatie helpen met Circulaire Economie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.