Ontwerpen bij TAUW betekent keuzes maken

Onze toegewijde collega's bieden ondersteuning in de vorm van processen, systemen en producten. Uw wensen en ambities vertalen wij tot concrete, tastbare en duurzame oplossingen waarmee projecten voor iedereen gaan leven.

Passie en deskundigheid

Werken met TAUW ontwerpers betekent werken met frisse, gepassioneerde en vakinhoudelijke deskundigen op het gebied van (civiel en constructief) ontwerp. Wij ontwerpen de openbare ruimte voor zowel de stedelijke- als de landelijke omgeving, binnen diverse thema’s zoals Toekomstbestendige infrastructuur, Klimaatadaptatie, Industriële locatieontwikkeling, Ondergrond en Duurzame stedelijke ontwikkeling. Een gestructureerd en vooruitstrevend ontwerpproces zit in ons DNA, verrijkt met innovatieve deskundigheid op het gebied van Bouw Informatie Modellering (BIM), Systems Engineering (SE), Virtual Reality Engineering (VRE) en kostendeskundigheid. Met deze brede vakinhoudelijke expertise helpen wij onze klanten met:

  • Technisch haalbare en kwalitatief hoogwaardig (3D) ontwerp voor infrastructurele en constructieve projecten
  • Bouw Informatie Modellering (BIM) voor integrale manier van samenwerking en communicatie tussen betrokkenen
  • Systems Engineering (SE) voor integraliteit, systeemoptimalisatie en structuur in alle projectfasen
  • Virtual Reality (Engineering) (VRE) voor goede (omgevings)communicatie en project beleving
  • 4D planning visualisaties voor fasering en raakvlakvisualisatie
  • Parametrisch ontwerp voor een efficiënt en geoptimaliseerd ontwerpproces
  • Kostendeskundigheid voor inzicht en financiële haalbaarheid
  • Aanbesteden en contracten voor een duidelijk, afgebakend en realistisch proces

Onze meerwaarde

TAUW heeft meer dan 90 jaar ontwerpervaring
Met onze brede domeinkennis op het gebied van civiele techniek, constructie, stedenbouw, landschap en duurzaamheid bundelen wij de krachten van verschillende disciplines en vertalen wij deze in een (be)leefbaar ontwerp. Wij brengen alle relevante kennis en disciplines integraal samen in onze ontwerpen waarmee wij de ruimtelijke gevolgen, kosten, risico’s en raakvlakken met andere opgaven inzichtelijk maken. Zo helpen wij opdrachtgevers aan een breed gedragen, klimaatbestendig, duurzaam en participatief ontwerp van openbare ruimte.

TAUW ontwerpers zijn betrokken
Wij zijn betrokken bij onze leefomgeving en creëren samen met onze opdrachtgevers en gebruikers ontwerpen voor de grote maatschappelijke opgaven. Wij denken graag mee met opdrachtgevers en geven praktische adviezen. Wij geven vorm aan een vitale leefomgeving door waarde te halen uit data. TAUW ondersteunt opdrachtgevers in hun digitale transformatie en de ambitie om data gedreven te werken met advies en met oplossingen op maat. Zo kunnen bedrijven en overheden beter inspelen op hun veranderende digitale behoeftes.

TAUW ontwerpers kijken verder
Een toekomstbestendige leefomgeving vraagt om slimme oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Door de toepassing van de nieuwste technologie nemen wij opdrachtgevers en andere stakeholders graag mee in ons ontwerpproces. Met 3D modellering, Virtual Reality (Engineering) of Augmented Reality faciliteren wij een levendig en participatief proces waarmee het project al vóór de bouw tot leven komt. Zo creëren we samenwerking en betrokkenheid om tot een foutloos, duurzaam en efficiënt ontwerp te komen.

TAUW ontwerpers werken samen
Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die opereren op gebied van openbare inrichting, weg- en waterbouw is een goede samenwerking essentieel. Onze ontwerpers werken aan de opdrachten van overheid, aannemers, ontwikkelaars en industriële klanten. Samenwerken zit in het TAUW DNA. We hebben veel ervaring om samen te werken binnen bouwteams en andere contractvormen om tot een projectresultaat te komen waar alle betrokken partijen tevreden op terugkijken. TAUW adviseert in contractvormingsvraagstukken, zoals UAV-GC, bouwteamovereenkomst of RAW-bestek.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

 

 

 +31 57 06 99 911

Stuur mij een mail

 

 

Voorbeeldvideo (Virtual Reality Engineering)

In een ontwerpproces is samenwerking en communicatie essentieel. Met VRE kunnen meerdere mensen tegelijk door hetzelfde 3D-model lopen, live dingen aanwijzen, in het model opmerkingen plaatsen en opmerkingen van elkaar zien. Bovendien kan elke deelnemer vanaf de eigen werkplek toetreden tot de virtuele omgeving. Dit maakt VRE-sessies organiseren laagdrempelig voor verspreid werkende teamleden. Zo bespaart VRE tijd, brandstof en CO²-uitstoot en leidt het tot efficiëntere, betere samenwerking en een beter definitief ontwerp.

 

Blogserie 'Het Ontwerpbureau'

In deze blogserie leggen onze collega's van het ontwerpteam uit wat hun drijfveren zijn binnen het vakgebied Ontwerp.

Ga naar blogs

 

Projectreferenties

Kunnen wij u helpen met een toekomstbestendig ontwerp?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.