Informatie is essentieel

Een optimaal ingerichte afvalwaterketen bespaart kosten, energie en fte’s. Een overzichtelijke waterketen is daarnaast makkelijk te managen. Hiertoe moet het beheersgebied van de waterketen in beeld worden gebracht door middel van een regiostudie, Basis- of Integraal ZuiveringsPlan. Vragen die hierbij onderzocht worden zijn bijvoorbeeld:

  • Wie lozen er op de waterzuivering?
  • Om welk debiet gaat het?
  • Wat is de samenstelling van het afvalwater?
  • Waar en hoe wordt het zuiveringsslib verwerkt?

Kennis en kunde in de waterketen

Onze uitgebreide kennis gebruiken we om de afvalwaterketen zo optimaal mogelijk in te richten. Een extra afvalwaterstroom kan aanleiding geven tot herinrichting van de rwzi. Individuele installaties moeten deze extra vracht immers wel aan kunnen. Onze adviseurs maken graag voor u inzichtelijk op welke wijze u de rwzi moet aanpassen, zodat extra afvalwater probleemloos op de rwzi kan worden behandeld. Wij rekenen varianten en optimalisaties hierbij graag voor u door met onze Ontwerp en Terugrekentool voor rwzi’s.

95 jaar ervaring

Bij TAUW zijn we 95 jaar geleden begonnen met het oplossen van vraagstukken die zich uitstrekken over de gehele waterketen en daar zijn we nooit meer mee opgehouden. Onze jarenlange, veelzijdige expertise helpt ons nu bij actuele vraagstukken. Wij koppelen ons advies aan onze ervaring uit de praktijk. Hiervoor hebben wij binnen TAUW een breed scala aan adviseurs in huis. Zij zijn dagelijks betrokken bij projecten omtrent waterzuivering, uitstekend op elkaar ingespeeld en komen samen tot de beste oplossing voor uw casus.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.Mike van Boldrik

  +31 62 33 08 16 5

Stuur mij een mail

 

 

Onze dienstverlening op het gebied van waterketenstudies

Regiostudies en zuiveringsplannen (IZP & BZP)

Rioolwaterzuiveringsinstallaties en slibgistingsinstallaties staan met elkaar in verbinding via het rioolstelsel en persleidingen. Een verandering bij één installatie kan daardoor de werking van andere installaties (negatief) beïnvloeden. Dit kan leiden tot lagere efficiëntie, lagere effluentkwaliteit en hogere kosten. Regiostudies, Integraal ZuiveringsPlannen en Basis ZuiveringsPlannen geven inzicht in het integrale ontwerp van uw regio.

 

Ontwerp- terugrekentool

Bij het ontwerp van een waterzuiveringsinstallatie is het goed te weten wat er in- en uitgaat. De Ontwerp- en Terugrekentool geeft inzicht in welke conversies er plaatsvinden en hoe deze processen het best ondersteund kunnen worden. Denk aan het ideale belucht volume, optimale drogestofgehalte of het behalen van de gewenste effluentkwaliteit. Deze tool is uitermate geschikt om varianten en optimalisaties door te rekenen.

 

Discrepantieonderzoek en rioolvreemd water

Een waterzuiveringsinstallatie wordt ontworpen voor een vastgesteld debiet en vuilvracht. Discrepantie wordt veroorzaakt door een niet-geregistreerde lozing en/of rioolvreemd water. Dit heeft effect op de totale capaciteit van de rwzi én de ruimte voor uitbreiding. TAUW helpt u graag om de oorzaak van de discrepantie te achterhalen.

Projectreferenties waterzuivering

Kunnen wij u helpen op het gebied van waterketenstudies?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.