Draagvlak voor energietransitie

Tauw maakt het mogelijk om de energietransitie in virtual of augmented reality te beleven. De overstap naar duurzame energie vraagt veel van bewoners. Zij vragen zich vaak af: ‘Welke technieken zijn geschikt?’ En: ‘Wat betekent dit voor mijn woning?’

De gemeente Barendrecht vroeg Tauw om de scenario’s voor de energietransitie in woonwijk Buitenoord te visualiseren in virtual of augmented reality. Zo gaan we met bewoners in dialoog in over de oplossingen voor hun leefomgeving. Door de visualisatie wordt de discussie over energietransitie toegankelijk en zichtbaar voor iedereen.

Energietransitie in VR/AR

 

Ontwikkeling van de transitievisie warmte

Gemeenten hebben de opdracht om in 2021 de transitievisie warmte klaar te hebben. Kort gezegd: welke wijk gaat wanneer van het gas af en met welke duurzame bron worden deze wijken verwarmd? Tauw heeft de kennis voor strategie en procesondersteuning voor de totstandkoming van transitievisie warmte of de warmtetransitievisie. Wij leveren inhoudelijke expertise voor technische afwegingen en adviseren over de meekoppelkansen, zoals rioolvervanging en onderhoud vanuit onze uitgebreide expertise als specialist in de openbare ruimte. Wij kennen de betrokken stakeholders (netbeheerders, woningcorporaties, waterschappen, bewonersinitiatieven zoals energiecoöperaties) en de bestuurlijke en interne processen voor besluitvorming. Ook weten we hoe we een gedragen visie kunnen realiseren. Voor de Provincie Overijssel begeleiden we sprintsessies om met deze stakeholders in twee dagen tijd de ingrediënten van de transitievisie warmte neer te zetten.

"Het uitfaseren van aardgas en de toepassing van duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water voor onze energievraag vraagt om oplossingen die passen in de onder - en bovengrond in stedelijke gebieden. "

Mirjam Pronk, Adviseur Duurzaamheid bij Tauw

 

Wijkuitvoeringsplan (WUP) warmtetransitie

Tauw ondersteunt bewonersinitiatieven en gemeenten in het maken van een wijkuitvoeringsplan (WUP) om van het gas af te gaan. In co-creatie met bewoners en stakeholders als de netbeheerder, woningcorporaties en de gemeente werken we aan een uitvoerbaar plan om wijken toekomstbestendig en aardgasvrij te maken. Dit deden we bijvoorbeeld in de Benedenbuurt in Wageningen en in het Wilhelminagasthuisterrein in Amsterdam.

Integraal afwegingskader energietransitie

De energietransitie vraagt om forse investeringen. Om bestuurders en besluitvorming te faciliteren ondersteunen wij gemeenten in het opstellen van een integraal afwegingskader. Hoe positioneert u het thema energietransitie in relatie tot andere duurzaamheidsthema’s zoals klimaat, circulaire economie en biodiversiteit?

Maar ook: hoe verenigt u andere doelstellingen, zoals armoedebestrijding of burgerparticipatie, in energietransitie projecten? Op deze vragen geven wij u toepasbare antwoorden.

 

Projecten Energietransitie

Aan de slag met de energietransitie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Mirjam Pronk
T: +31 62 50 51 76 6
E:mirjam.pronk@tauw.com
LinkedIn