De opgave voor alle gemeentes in Nederland

Het ontwikkelen van een transitievisie warmte vóór 2022

Gemeenten hebben de opdracht gekregen om in 2021 in samenwerking met stakeholders (zoals bewoners, bedrijven, netbeheerders, etc) een transitievisie warmte klaar te hebben.

In deze transitievisie moet worden omschreven wanneer welke wijk van het gas af gaat en met welke duurzame bronnen deze worden verwarmd.

Heeft u deze visie nog niet ontwikkeld? De specialisten van Tauw kunnen u hierin ondersteunen. Als eerste stap naar een transitievisie, organiseren wij sprintsessies. Hierbij wordt in twee dagen tijd - samen met stakeholders - gewerkt aan de bouwstenen voor uw gemeentelijke transitievisie warmte. Tijdens de sprintsessies werken we volgens de principes van de Leidraad en maken we gebruik van de startanalyse, aangevuld met lokale data.

Wanneer u de transitievisie warmte gereed heeft, is de volgende stap het opstellen van een wijkuitvoeringsplan per wijk of dorp in de omgeving.

Neem contact met ons op

Regionale Energie Strategie (RES)

De uitwerking van het landelijke Klimaatakkoord vindt voor een groot deel plaats binnen de Regionale Energie Strategieën (RES).

Binnen de RES werken gemeentes, provincie en waterschappen samen met woningcorporaties, energiecoöperaties, netbeheerders, natuur- en landschapsorganisaties en bewoners om regionale keuzes te maken voor de opwek van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie, opslag en infrastructuur.

De specialisten van Tauw ondersteunen de RES-regio’s in dit proces.

Neem contact met ons op

 

 

Contracteren & aanbesteden binnen de Energietransitie

Door een diversiteit aan belangen en partijen is het organiseren van de energietransitie voor gemeenten een complexe opgave.

Voor de warmtetransitie is er een specifieke vraag weggelegd voor contracteren en aanbesteden. Hoe leg je de productie, transport en levering van warmte contractueel vast? En welke partijen heb je hierbij nodig? 

Wilt u hierbij worden geholpen? Tauw kan u ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van contractuele processen.

Neem contact met ons op

 

 

De energietransitie treft iedereen!

Van gemeenten tot bedrijven tot bewoners. Het verkrijgen van inzicht in de veranderingen die men te wachten staat is cruciaal om draagvlak te creëren.

Het creëren van dit draagvlak kan op diverse manieren worden ondersteund, bijvoorbeeld met behulp van laagdrempelige toepassingen zoals 3D visualisaties of Serious Gaming. Op deze manier biedt u stakeholders - die moeten verduurzamen - de mogelijkheid om inzicht te krijgen in verschillende keuzes of maatregelen.

Voorbeeldcase - Energietransitie weergegeven in Tygron
Op visueel aantrekkelijke wijze wordt aangetoond welke impact windmolens en/of zonneparken hebben op onder andere de leefomgeving. Zie de video voor meer toelichting.

Aan de slag met de energietransitie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Mirjam Pronk
T: +31 62 50 51 76 6
E:mirjam.pronk@tauw.com
LinkedIn