Verbind de regionale en gemeentelijke trajecten van de energietransitie in het energieprogramma  

De kracht van een lokaal energieprogramma is om de apart gestarte trajecten van de energietransitie te verbinden.

  • De RES 1.0 kwam op regionaal niveau tot stand en is een afspraak tussen de provincie, gemeentes en waterschap(pen) in uw RES-regio
  • De TVW is samen met de lokale stakeholders gemaakt
  • Het WUP wordt verder op wijk- of buurtniveau uitgewerkt.

In het energieprogramma vullen we de meerwaarde en de onderlinge verbondenheid van deze verschillende sporen op lokaal niveau in. Dit kan op zowel organisatorisch als bestuurlijk vlak. En door de groot- en kleinschalige locaties waar duurzame energie opgewekt gaat worden, te verbinden met naastgelegen gebieden die de duurzame energie nodig hebben om gebouwen te verwarmen.   

Het energieprogramma als actieplan

Een programma als instrument van de Omgevingswet is heel geschikt om als actieplan voor de energietransitie in te zetten. Het beschrijft welke stappen nodig zijn om de ambities en oplossingen uit de RES en TVW te vertalen in concrete locaties en maatregelen, met welke stakeholders dit gebeurt en met welke budgetten. Ook kunt u in een energieprogramma een uitwerking van een zoekgebied uit de RES opnemen en invulling geven aan de energiebesparings- en investeringsopgave van diverse stakeholders en sectoren. Het dient daarmee ook als opmaat voor het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en voor het vastleggen van afspraken met andere stakeholders (bijvoorbeeld in de vorm van een convenant).  

Aan de slag met het lokaal energieprogramma?

Neem voor vragen via onderstaand formulier contact met ons op. Onze toegewijde adviseurs werken aan de energietransitie van veel overheden als bedrijven. Hierbij richten zij zich op zowel de RES, de TVW als de WUP en zijn we thuis in het lokaal omgevingsbeleid. Hierdoor weten wij precies wat er nodig is. Zo hebben wij onder meer voor de gemeente Borne een energievisie opgesteld die ingaat op de warmtetransitie, energiebesparing en lokale opwekking van duurzame energie.  

Heeft u een vraag? 

Stel hem aan één van onze adviseurs.Joost de Jong

  +31 61 10 78 42 9

Stuur mij een mail

 

 

Projectreferenties Energietransitie

Heeft u een vraag over het lokaal energieprogramma?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.