Wat bespreken we tijdens het webinar?

Hoe ver bent u met de uitvoeringsplannen? Zijn er nog verrijkende onderzoeken die gedaan moeten worden? Wat houdt u tegen of motiveert u juist om verdere stappen te zetten? Door in gesprek te gaan en de inzichten/ervaringen van verschillende gemeenten te belichten geven we richting aan mogelijke volgende stappen. We wisselen theorie af met praktijkervaringen. Door vanuit verschillende hoeken in gesprek te gaan, geven we inzicht in de mogelijkheden. Veel is nog onzeker, maar door samen te werken komen we allemaal stapjes vooruit.  

Doel van het webinar

Het doel van dit webinar is om kennis te delen en inspirerende cases te presenteren over de stappen na de Transitievisie Warmte (TVW). We houden daarbij een open gesprek. Er is geen gouden antwoord en veel is maatwerk. Door opgedane ervaringen en kennis te delen helpen we elkaar met deze volgende stap. 

Voor wie

Dit webinar is met name bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten en provincies. Zij hebben immers een regierol opgelegd gekregen vanuit het Rijk. We houden echter de uitnodiging open voor ieder ander die ook geïnteresseerd is in de volgende stap in de warmtetransitie.

Programma

De totale duur van het webinar is 2 uur. Onderstaand op hoofdlijnen het programma. De volgorde van sprekers staat nog niet vast. Dit kan op een later moment dus nog wijzigen. 

Tijd 

Onderdeel 

30 minuten 

Welkom en introductie over de uitvoeringsplannen en alternatieve mogelijkheden door TAUW en Natuur en Milieu Overijssel

20 minuten 

Ervaringsverhaal Energie van Noordoost Twente 

20 minuten 

Ervaringsverhaal gemeente Enschede

5 minuten 

Pauze 

20 minuten 

Ervaringsverhaal gemeente De Fryske Marren 

20 minuten 

Uiteen in subgroepen en dialoog over verschillende subonderwerpen (bijvoorbeeld over communicatie, proces, gemeentelijke organisatie en techniek) 

10 minuten 

Terugkoppeling en afsluiting 

 

Betrokken organisaties  

TAUW organiseert het webinar in samenwerking met netwerkorganisatie Duurzaam Gebouwd. Energie van Noordoost Twente, gemeente Enschede en gemeente De Fryske Marren zijn gastsprekers tijdens het webinar. Elk van deze organisaties zit in een andere fase richting de uitvoering.

  • Energie van Noordoost Twente is druk bezig vier wijkuitvoeringsplannen op te stellen. Deze plannen zijn al in gevorderd stadium. We bespreken welke kansen en uitdagingen ze tot nu toe zijn tegen gekomen, welke verschillen in de wijken ze tegen komen en hoe ze oplossingen vinden voor hun uitdagingen. 
  • De gemeente Enschede staat aan de start om een uitvoeringsplan op te stellen voor de wijk Twekkelerveld. We bespreken welke stappen ze tot nu toe hebben gezet, wat ze tot nu toe hebben geleerd en hoe hoe ze dit meenemen in vervolgstappen.
  • Gemeente De Fryske Marren is nog bezig de Transitievisie Warmte vast te stellen. We bespreken hoe zij omgaan met een keuze maken voor de volgende stap. Gaan ze richting uitvoeringsplannen of zetten ze andere stappen? Wat motiveert hen om aan de slag te gaan? 
  • Natuur en Milieu Overijssel ondersteunt verschillende gemeenten in het communicatie en participatie proces richting bewoners. Hun rol als onafhankelijke ondersteunende organisatie en de ervaringen die zij bij de verschillende gemeenten hebben opgedaan zullen ze in het webinar met ons delen.

Datum
25 januari 2022

Locatie
Online (webinar)

Aanmeldformulier