Whitepaper: het (Wijk)Uitvoeringsplan, de volgende stap in de Warmtetransitie (NIEUW)

In deze whitepaper gaan we in op diverse fasen en ‘ingrediënten’ die onmisbaar zijn om te komen tot een goed Uitvoeringsplan: een integraal Uitvoeringsplan waar zowel inwoners, ondernemers, stakeholders en bestuurders achter staan en mee verder kunnen. Op naar een aardgasvrije toekomst! De volgende fasen worden behandeld:

 Whitepaper aanvragen 

 

 

De uitwerking van een (Wijk)Uitvoeringsplan (WUP)

In co-creatie met bewoners en stakeholders (waaronder netbeheerders, woningcorporaties en de gemeente) stelt Tauw een uitvoerbaar plan op om wijken en dorpen duurzamer, toekomstbestendiger en aardgasvrij te maken. Hierbij is flexibiliteit een sleutelwoord: een flexibel plan maakt het mogelijk dat de verschillende bewoners, eigenaren en gebruikers zelf kiezen op welk moment zij de overstap maken, naar een oplossing die voor hun het meest geschikt is. Geen keurslijf en ‘allemaal tegelijk meedoen’ als dat niet nodig is, maar maatwerk voor het uitwerken van oplossingen en besluitvorming door corporaties, huurders, bedrijven en instellingen en particuliere woningeigenaren

Tijdens de ontwikkeling van het plan kijken we naar onder andere:

  • Technisch ontwerp, op zowel buurt- als gebouwniveau
  • Businesscase voor warmtesystemen, gebouweigenaren en/of eindgebruikers
  • Financiering, subsidies en exploitatie
  • Koppelkansen met bv. nutsvervanging, herprofilering of klimaatadaptatie
  • Risicomanagement, besluitvorming en governance
  • Participatie en communicatie

Een integrale en participatieve aanpak

TAUW kiest voor de integrale benadering: zowel inhoud als proces is belangrijk. Alle relevante partijen zijn bij voorkeur van meet af aan betrokken om ieders belangen, wensen en zorgen op te halen. Dit vergroot de kansen op een plan met een breed draagvlak en dat zo flexibel als nodig is. Zo houden we alle partijen tot het einde van het proces betrokken en actiebereid.

Onze aanpak werkt dan ook toe naar een maatschappelijk gedragen en uitvoerbaar plan. Wij stellen de menselijke kant van de transitie voorop, in lijn met de principes van het klimaatakkoord. Dit doen we door participatie en communicatie centraal te stellen, waarbij techniek en financiën randvoorwaardelijk zijn voor het gesprek.

Digitale aanpak: de WarmteThuis tool

Onze WarmteThuis tool - die we in meerdere wijkaanpakken met succes hebben toegepast (zoals voor een bewonersinitiatief in Den Haag) - verbindt techniek, financiën en participatie. De tool is tevens de rode draad in het proces en biedt ons de mogelijkheid om de mens voorop te stellen zonder in te leveren op technische inhoud.

De tool geeft meerdere warmtescenario’s met bijbehorende impact en handelingsperspectieven weer op woningniveau. Inwoners kunnen door in te loggen zien wat een bepaald scenario voor hun woning betekent. Dit helpt bij het maken van belangrijke keuzes en bij het verkrijgen van draagvlak. Wat inwoners te zien krijgen in de tool wordt bepaald door de projectgroep.

 

Heeft u een vraag? 

Stel hem aan één van onze adviseurs.Edwin Veldkamp

  +31 65 13 61 07 7

Stuur mij een mail

 

 

Projectreferenties Energietransitie

Bekijk ook deze projecten

Heeft u vragen over het wijkuitvoeringsplan?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.