Whitepaper: Hoe pak je de warmtetransitie aan met het wijkuitvoeringsplan?

Binnen de energietransitie in Nederland vraagt de warmtetransitie op wijkniveau om een toegespitst programma: het wijkuitvoeringsplan. In deze nieuwe whitepaper gaan de adviseurs van TAUW uitgebreid in op de finesses van deze methode. 

Download de whitepaper

 

Webinar: de volgende stap in de warmtetransitie

25 januari 2022 - 15:00

Tijdens dit webinar gaan wij in gesprek met diverse gemeenten en bespreken we belangrijke ervaringen/inzichten met betrekking tot de warmtetransitie. We wisselen theorie af met praktijkervaringen. Door vanuit verschillende hoeken in gesprek te gaan, geven we inzicht in de mogelijkheden. Veel is nog onzeker, maar door samen te werken komen we allemaal stapjes vooruit.  

Aanmelden

 

De uitwerking van een Wijkuitvoeringsplan

In co-creatie met bewoners en stakeholders (waaronder netbeheerders, woningcorporaties en de gemeente) stelt Tauw een uitvoerbaar plan op om wijken en dorpen duurzamer, toekomstbestendiger en aardgasvrij te maken. Hierbij is flexibiliteit een sleutelwoord: een flexibel plan maakt het mogelijk dat de verschillende bewoners, eigenaren en gebruikers zelf kiezen op welk moment zij de overstap maken, naar een oplossing die voor hun het meest geschikt is. Geen keurslijf en ‘allemaal tegelijk meedoen’ als dat niet nodig is, maar maatwerk voor het uitwerken van oplossingen en besluitvorming door corporaties, huurders, bedrijven en instellingen en particuliere woningeigenaren

Tijdens de ontwikkeling van het plan kijken we naar onder andere:

  • Technisch ontwerp, op zowel buurt- als gebouwniveau
  • Businesscase voor warmtesystemen, gebouweigenaren en/of eindgebruikers
  • Financiering, subsidies en exploitatie
  • Koppelkansen met bv. nutsvervanging, herprofilering of klimaatadaptatie
  • Risicomanagement, besluitvorming en governance
  • Participatie en communicatie

Een integrale en participatieve aanpak

Tauw kiest voor de integrale benadering: zowel inhoud als proces is belangrijk. Alle relevante partijen zijn bij voorkeur van meet af aan betrokken om ieders belangen, wensen en zorgen op te halen. Dit vergroot de kansen op een plan met een breed draagvlak en dat zo flexibel als nodig is. Zo houden we alle partijen tot het einde van het proces betrokken en actiebereid.

Onze aanpak werkt dan ook toe naar een maatschappelijk gedragen en uitvoerbaar plan. Wij stellen de menselijke kant van de transitie voorop, in lijn met de principes van het klimaatakkoord. Dit doen we door participatie en communicatie centraal te stellen, waarbij techniek en financiën randvoorwaardelijk zijn voor het gesprek.

Onze WarmteThuis tool - die we in meerdere wijkaanpakken met succes hebben toegepast - verbindt techniek, financiën en participatie. De tool - tevens de rode draad in het proces - biedt ons de mogelijkheid om de mens voorop te stellen zonder in te leveren op technische inhoud.

De digitale aanpak: de WarmteThuis tool

Tauw heeft voor een bewonersinitiatief in Den Haag een innovatieve en inclusieve manier van participatie ontwikkeld: de WarmteThuis tool. Deze digitale tool geeft meerdere warmtescenario’s met bijbehorende impact en handelingsperspectieven weer op woningniveau. Inwoners kunnen door in te loggen zien wat een bepaald scenario voor hun woning betekent. Dit helpt bij het maken van een keuze en het verkrijgen van draagvlak. Wat inwoners te zien krijgen in de tool wordt bepaald door de projectgroep.

 

Heeft u een vraag? 

Stel hem aan één van onze adviseurs.Alette Beerling

  +31 61 17 59 04 7

  Stuur mij een mail

Projectreferenties Energietransitie

Bekijk ook deze projecten

Heeft u vragen over het wijkuitvoeringsplan?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.