Toekomstbestendige bedrijven en bedrijfslocaties

Onze specialisten ondersteunen en adviseren industriële bedrijven bij de ontwikkeling van hun bedrijfslocaties. Zij kennen hun drijfveren en de snelheid waarmee zij werken goed en de uitdagingen worden integraal door ons opgepakt. We putten intern uit een breed scala aan disciplines en competenties, waarbij we beschikken over regionale, nationale en internationale netwerken. Juist door nauw met onze klanten samen te werken aan hun uitdagingen, staat het toekomstbestendig ondernemen centraal. Van ontwikkeling van de site tot en met eventuele bedrijfsverplaatsing of sluiting.

Wij ondersteunen industriële bedrijven bij:

 • de start van een nieuwe bedrijfslocatie of site;
 • het sluiten van een bestaande locatie;
 • en de doorontwikkeling, verbouwen, verplaatsen of optimalisatie van een bestaande bedrijfslocatie.

Bij de oprichting en groei van een bedrijf komen veel aspecten aan de orde die doorgaans niet tot de corebusiness van een bedrijf horen, zoals:

 • de locatiekeuze;
 • de omgang met uw omgeving (gebiedsontwikkeling);
 • het voldoen aan (inter)nationale en lokale wet- en regelgeving;
 • het ontwerp;
 • en het beheer en onderhoud.

Alleen door alert te zijn en te blijven kunnen de veranderende eisen van de omgeving en maatschappij worden bijgehouden en wordt toekomstbestendig ondernemen geborgd. Dit vergt niet alleen visie, maar ook moed en vasthoudendheid.

De kracht van Tauw

Onze kracht is het in de volle breedte ontzorgen van onze klanten. Dit blijkt uit de vele goede en bestendige relaties die Tauw heeft in diverse sectoren, zoals de voedingsindustrie, chemie, energie, olie en gas en logistiek. Daarom is Tauw hèt toonaangevende adviesbureau voor industriële locatieontwikkeling.

Locatieontwikkeling: starten, optimaliseren en sluiten van bedrijfslocaties

Bedrijfslocatie starten
Bedrijfslocatie optimaliseren
Bedrijfslocatie sluiten

Bedrijfslocatie starten

Een nieuwe bedrijfslocatie brengt veel uitdagingen en keuzemogelijkheden met zich mee. Onze ervaren specialisten ondersteunen bij de start van een nieuwe bedrijfslocatie van planning tot realisatie:

 • bij het in kaart brengen van de verschillende belangen en risico’s;
 • bij het maken van de juiste keuzes;
 • over het aanvragen van vergunningen en ontheffingen;
 • met advies over additionele werkzaamheden op de nieuwe locatie zoals bodemverontreiniging en sanering;
 • met advies over milieuhygiënische beperkingen vanuit het bestemmingsplan of vanuit lucht- of geluidsemissies;
 • advies over toezicht op veilig werken door veiligheidsdeskundigen;

Samen zorgen we voor de optimale inrichting van het nieuwe bedrijfsterrein op een duurzame en energiezuinige manier. Daar waar mogelijk zoeken we naar goede alternatieven en maatregelen.

Bedrijfslocatie optimaliseren

Het optimaliseren van uw bedrijfsvoering vraagt om kennis, ervaring en innovatief denken, waarbij inzicht in de specifieke markt en concurrenten essentieel is. Het is belangrijk om bedrijfslocaties continu te blijven ontwikkelen en te optimaliseren, zodat:

 • de locatie voldoet aan wet- en regelgeving;
 • er veilig kan worden gewerkt;
 • er tegen zo min mogelijk kosten een maximaal resultaat wordt behaald;
 • en de (technische) apparatuur op de juiste manier onderhouden blijft.

Optimalisatie van bedrijfslocaties ondersteunen wij onder andere met:

 • Advies over investeringen in verbetering van bestaande (verouderde) installaties en voorzieningen;
 • Advies over het doorvoeren van technische en organisatorisch aanpassingen;
 • Advies over en ondersteuning bij het aanpassen of (opnieuw) aanvragen van specifieke vergunningen en ontheffingen;
 • Milieutechnisch onderzoek;
 • Overleg en afstemming met andere stakeholders zoals omwonenden en nabijgelegen (industriële) bedrijven.

Bedrijfslocatie sluiten

In de levenscyclus van een bedrijf kan een moment komen waarop besloten wordt om een bedrijfslocatie af te stoten of te sluiten. Dergelijke site closures zijn complexe processen; wij hebben hier ruime ervaring in opgedaan. Zo houden we bij ons advies over de sluiting van een locatie altijd de potentiele herontwikkelingsopties in beeld, zodat hiermee de hoogste opbrengsten kunnen worden gegenereerd. Ook toetsen we na elke stap of nog wordt voldaan aan de business case. Wij hebben alle expertise in eigen huis om het stappenplan voor een succesvolle locatiesluiting te doorlopen.

Stappenplan site closure

 1. In beeld brengen van financiële implicaties en gegevensverzameling:
  • Kosten: o.a. sloop en bodemsanering
  • Baten: o.a. subsidies, herontwikkelingsmogelijkheden en verkoop
  • Advies over locatie: verkopen, of juist eerst slopen en saneren.
 2. Planvorming en Engineering
 3. Vergunningen en Tendering
 4. Uitvoering
 5. Evaluatie en Nazorg

Projectreferenties locatieontwikkeling

Wilt u meer informatie over locatieontwikkeling?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.