Circulaire economie en afvalstoffen

Vanuit de circulaire gedachte is een afvalstoffenkarakterisering vaak nodig. Als u namelijk weet wat de samenstelling van uw afval is, weet u ook wat het nog waard is. Daarmee weet u wat u ermee kunt en waarmee het verontreinigd is. Denk bijvoorbeeld aan het recyclen van bepaalde afvalstoffen als grondstof. Misschien wilt u het afval kunnen gebruiken als brandstof. Dan is het nodig om de calorische waarde (stookwaarde) te weten. Voor al deze vraagstukken is een afvalstoffenkarakterisering onmisbaar.

Wat doen wij tijdens de afvalstoffenkarakterisering?

Om een afvalstoffenkarakterisering uit te voeren, zijn enkele stappen nodig. Tauw biedt u daarom de volgende diensten op het gebied van afvalstoffenkarakterisering:

 • Opstellen van een monsternameprotocol
  Hierbij kijken we naar het doel van het onderzoek en stellen we een bemonsteringsstrategie op die aansluit bij dat doel. De strategie wordt uitgewerkt in een monsternameprotocol. De ideale bemonstering wordt vormgegeven aan de hand van monsternamenormen als NVN 5860, LAGA PN 98, AP04 voor bodemas of NTA 8203 voor secundaire brandstoffen.

 • Bemonstering
  We nemen representatieve monsters uit zowel vloeibaar als vast afval. Onze ervaren monsternemers zijn allemaal VCA-gecertificeerd, en beschikken waar nodig ook over monsternamecertificering, zoals AP04 certificering.

 • Afvalstoffenanalyse
  De analyse kan worden uitgevoerd in ons eigen laboratorium, in een extern milieukundig laboratorium voor bijvoorbeeld een uitloogproef of bij een van onze partners voor bijvoorbeeld een gespecialiseerde handmatige sorteerproef. Ook hier kan volgens vastgestelde normen zoals BRL-K10016 worden gewerkt. In het laboratorium bepalen we op uw verzoek allerlei eigenschappen van de (afval)stof: samenstelling, drogestofgehalte, aanwezigheid van stoorstoffen, biomassa-aandeel, asrest, verontreinigingen en fysieke eigenschappen zoals calorische waarde en dichtheid.

 • Interpretatie van de resultaten
  Na het ontvangen van de analyseresultaten kijken we of de resultaten overeenkomen met de verwachting. Waar nodig stemmen we met het laboratorium een heranalyse af. Op basis van de gecontroleerde gegevens voeren we vervolgens een toetsing uit. Dit is bijvoorbeeld nodig voor het toekennen van de juiste EURALcode, einde-afval, of de indeling in de groene of oranje lijst van afvalstoffen voor EVOA. Ook toetsing aan de ingangseisen van de afnemer kunnen we uitvoeren, afval wordt tenslotte steeds vaker grondstof in de circulaire economie. Indien nodig bepalen we de calorische waarde (stookwaarde) aan de hand van de samenstelling en het drogestofgehalte of het aandeel biomassa, zodat u weet hoeveel (groene) energie u uit het afval kunt halen.

 • Advies over mogelijkheden voor hergebruik
  Met de juiste karakterisering ontstaat inzicht in de mogelijkheden voor verschillende vormen van hergebruik/recycling. Indien gewenst kunnen we daar advies over geven, zodat u bijvoorbeeld met kleine aanpassingen in uw grondstoffen of proces een bijproduct overhoudt dat precies voldoet aan de eisen van uw afnemer.

Heeft u een vraag? 

Stel hem aan één van onze adviseurs.Jurgen Ooms

   +31 65 31 66 74 8

  Stuur mij een mail

Projectreferenties Circulaire Economie

Heeft u een vraag over afvalstoffenkarakterisering?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.