Wat is circulair inkopen?

Afvalstoffen leiden tot kosten voor u als bedrijf. Vaak kunt u dit voorkomen door anders in te kopen, namelijk afvalvrij of circulair inkopen. Dit houdt in dat u als bedrijf zoveel mogelijk vermijdt dat u producten of materialen inkoopt, waarvan u op voorhand al weet dat ze op enig moment weer een afvalstof worden. Door hier bij het inkoopproces rekening mee te houden, kan er veel afval worden vermeden.

Hoe werkt afvalvrij inkopen?

Circulair inkopen vereist een andere manier van denken over materialen. Bij het inkopen van computers bijvoorbeeld. Als u dit regulier doet, levert de leverancier u de computer met verpakkingsmateriaal als een doos, luchtkussentjes, handleiding, kabels enzovoorts. Behalve de computer zult u de rest waarschijnlijk niet gebruiken en direct afvoeren als afval. Daarnaast zult u de gebruikte computer aan het einde van zijn leven als een afvalstof moeten afvoeren. Bij circulair inkopen gaat u dit anders doen. U maakt de afspraak met de leverancier om de computers te leveren zonder verpakkingsmateriaal. Daarnaast neemt hij aan het eind van gebruik de oude computer weer terug voor refurbishment. U hoeft zelf dan geen afval af te voeren, en de leverancier kan door het grotere volume aan producten en materialen veel meer nuttige oplossingen vinden.

Stap voor stap afvalvrij

In beginsel is deze afspraak om circulair in te kopen met alle toeleveranciers te maken: iedereen neemt zijn eigen afval weer mee. Dat stimuleert de toeleveranciers om na te denken en alle overbodige verpakkingen en verspilling aan materiaal zélf al te minimaliseren. Dit kan ook bij leveranciers van hulpstoffen. Bij leveranciers van bijvoorbeeld kantoormeubilair of andere goederen die langdurig worden gebruikt, kunt u afspreken dat deze goederen terug worden genomen op het moment dat ze bij u overbodig zijn.

Tauw heeft veel ervaring met afvalvrij inkopen en ziet dit als een krachtig middel om een meer circulaire bedrijfsvoering te realiseren. Daarnaast kan dit ook stap voor stap worden ingevoerd, zonder dat het de bedrijfsvoering op zijn kop zet.

Heeft u een vraag? 

Stel hem aan één van onze adviseurs.Jurgen Ooms

   +31 65 31 66 74 8

  Stuur mij een mail

Projectreferenties Circulaire Economie

Heeft u een vraag over circulair inkopen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.