Buiten naar binnen

De realisatie van bijvoorbeeld een nieuw viaduct gaat niet altijd zonder slag of stoot. Een verandering aan het wegennet heeft soms verstrekkende gevolgen. Zowel voor de omgeving als de toekomstige gebruikers. Tauw kijkt daarbij altijd van buiten naar binnen. Vanuit het omgevingsbelang helpen we opdrachtgevers een doorvertaling te maken naar het technische plan. Dankzij een sterke verbinding met de omgeving ontstaat draagvlak voor noodzakelijke infrastructurele ingrepen. Dat maakt van ieder ontwerp een toekomstbestendig ontwerp. Ieder projectplan ontwikkelen we samen mét de klant, vanuit de omgeving. Want samenwerken zit in ons DNA.

Hulpmiddelen

Hoe zorgt u voor de perfecte implementatie van infra in de omgeving? Het antwoord op die vraag is in hoge mate bepalend voor het draagvlak van een ingreep. Wij helpen gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen en aannemers met een aantal innovatieve hulpmiddelen.

  • GIM
    In een gebiedsinformatiemodel (GIM) staat de context van een project centraal. Wat is het effect van dit project op de leefomgeving? Met dit model koppelen we gebiedsinformatie integraal aan relevante projectinformatie. Aan een geografische kaart verbinden we verschillende modules, zoals omgevings- en stakeholdersinformatie, ontwerpen en geografische onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Op die manier is GIM een handig communicatiemiddel: iedereen weet waar de klanteisen liggen en hoe de context van het project eruitziet.

  • VR en AR
    De mogelijkheden van virtual – en augmented reality zijn eindeloos: ook als het gaat om infrastructuur. Deze nieuwe realiteit helpt bij bewonersparticipatie en het toetsen van beleving. Maar ook voor veiliger werken en bij het reduceren van potentiële faalkosten zijn VR en AR een handig hulpmiddel.

 

Samenwerken

Samenwerken zit in ons DNA. Niet alleen met opdrachtgevers, maar ook binnen verschillende deelgebieden van Tauw. Samenwerken doen we altijd met oog voor de menselijke kant. Een belangrijke succesfactor daarin is houding en gedrag. In onze projecten besteden wij daar zowel met de opdrachtgever als binnen het projectteam veel tijd aan. Wilt u meer weten over onze aanpak? Zoekt u ondersteuning? Neem dan contact op met een van onze experts.

 

Diensten Infrastructuur

Wij zijn u graag van dienst op de volgende gebieden:

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.