Wat is een Material Flow Analysis?

Een Material Flow Analysis, ook wel stofstroomanalyse genoemd, neemt de stromen die binnen een bepaalde tijdspanne door uw afgebakende gebied gaan onder de loep. U weet dan precies wat er aan materialen binnenkomt en wat eruit gaat: de input en output. We kunnen de materialen indelen in twee categorieën:

 • Flows: onder flows (stromen) vallen bijvoorbeeld voedsel, water en energie. Dit zijn vrij vluchtige, basale materialen.
 • Stock: materialen die langer meegaan, noemen we stock (voorraad). Hierbij kunt u denken aan glas, hout, beton en grond.

De Material Flow Analysis is de optelsom van activiteiten en objecten binnen een bepaald tijdsbestek, die samen uw milieu-impact bepalen. Dat tijdsbestek kan in het heden zijn, maar ook in de verdere toekomst. Bruggen bevatten bijvoorbeeld een ‘mijn’ aan beton en blijven meestal lang liggen. Met een Material Flow Analysis is het ook mogelijk om in te schatten welke hoeveelheid beton wanneer en waar vrijkomt. En dit kunnen wij natuurlijk ook voor andere grondstoffen bepalen.

 

Wat levert een Material Flow Analysis op?

Om tot een goede analyse te komen, verzamelen wij statistische data, informatie uit interviews en eventueel veldonderzoeken. Een Material Flow Analysis biedt ontzettend veel kansen om uw organisatie, gemeente of (bouw)project te verduurzamen, zoals:

 • optimalisering van de productieketen;
 • reducering van grond- en afvalstoffen;
 • minder milieu-impact;
 • meer circulariteit.


U krijgt antwoord op vragen als: Welke activiteiten moeten we het eerst verduurzamen? Hoeveel wordt er nu gerecycled en waar willen we naartoe? Welke reststromen zouden lokaal kunnen worden benut? Hoe stem ik bouw- en sloopprojecten beter op elkaar af, zodat het hergebruik van materialen toeneemt?
De Material Flow Analysis is een pragmatische manier om tot duurzaam beleid te komen, omdat de resultaten meetbaar zijn. Zo kunt u onderbouwen waarom u uw klimaat- en circulariteitsbeleid op deze manier heeft vormgegeven.

 

Stappenplan Material Flow Analysis

De experts van TAUW voeren graag een Material Flow Analysis voor u uit. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u helpen bij de volgende stappen:

 1. Doelstelling
  Wat wilt u bereiken? Wij helpen u uw doelen bepalen.
 2. Systeemafbakening
  Welke grenzen stelt u? Een Material Flow Analysis kan eindeloos groot worden. Het is raadzaam de belangrijkste gebieden te kiezen en te bepalen welke materialen u wilt meenemen in de analyse. Ook kiezen we de periode waarover de berekening gemaakt wordt.
 3. Data-inventarisatie
  Op welke manier verzamelen we de benodigde data? Vaak kunnen we veel online verzamelen, maar interviews zijn bijna altijd nodig voor een compleet beeld.
 4. Modelleerfase
  Categoriseren en kwantificeren: wij gaan aan de slag met de data en beginnen met het modelleren.
 5. Sankey-diagram en materiaaldichtheidskaarten
  We visualiseren alle data in een Sankey-diagram, die uiteindelijk uw Material Flow Analysis bevat. Wij kunnen bovendien een materiaaldichtheidskaart voor u maken. Hierin vindt u de stromen en soorten materialen terug op een kaart, zodat u weet waar de stromen zich bevinden.
 6. Advies
  Wanneer u hiervoor kiest, maken wij een circulaire roadmap met stappen die uit uw MFA volgen. Deze roadmap geeft u inzicht in de kansen, impact en prioriteiten.
 7. Workshop
  Wij organiseren, wanneer u dat wilt, een interactieve workshop om de circulaire economie en het Sankey-diagram toe te lichten. U kunt ook uw stakeholders uitnodigen voor deze workshop, zodat te ondernemen acties direct besproken kunnen worden.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.Chantal Schrijver

  +31 62 11 04 77 6

Stuur mij een mail

 

 

MACE | Applicatie voor materiaalstroomanalyses

Direct inzicht in de inkomende en uitgaande materiaalstromen van uw organisatie of project

Maak alle in- en uitgaande materiaalstromen van uw organisatie of project inzichtelijk met MACE. Ontdek de mogelijkheden van deze unieke applicatie, zoals inzicht in circulaire prestaties en voortgangsbewaking van uw circulaire (beleids)doelen. Bovendien geeft MACE overzicht van alle stromen uitgedrukt in: gewicht, milieukostenindicator (MKI) en/of CO2 impact.

Ontdek deze applicatie

Gerelateerde diensten op het gebied van circulaire economie

Projectreferenties circulaire economie

Kunnen wij u helpen op het gebied van de Material Flow Analysis?

Of heeft u een vraag over deze dienst? Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs