Renovatie en vernieuwing

Dat creëert een grote behoefte aan renovatie en vernieuwing van de gemalen en de renovatie of vervanging van sluizen en bruggen, maar ook innovatieve, integrale en efficiënte oplossingen. Bijvoorbeeld door het water meer ruimte te geven en de combinatie van ecologische en recreatieve doeleinden. Waterbeheerders worden daarbij geconfronteerd met een forse budgettaire opgave. Hun financiën staan door deze grote investeringsvraag onder druk. Dat vraagt om optimalisatie tussen prestaties, risico’s, effecten en kosten versus baten. Het centrale motto hierbij is: meer voor minder. Tauw is hierin expert.

In de afgelopen decennia hebben we dit al samen met verschillende waterschappen door een bewuste gerealiseerd door te adviseren in te maken afwegingen of door advies op het gebied van renoveren en vernieuwen, wat regelmatig resulteert in een combinatie hiervan. Sprekende voorbeelden hiervan zijn projecten bij het gemaal Katwijk van Hoogheemraadschap Rijnland, gemaal JJJM van den Burg voor Hoogheemraadschap Delfland en gemaal Schaphalsterzijl voor Waterschap Noorderzijlvest.

Samenwerken met water

Soms is een waterbeheerder op zoek naar een traditionele oplossing voor zijn of haar project. Dergelijke projecten voeren we graag uit. Daar staat tegenover dat we in onze zoektocht naar een innovatieve benadering een toenemende vraag naar creatieve ideeën ervaren die leiden tot een optimaler Watersysteem. Als het kunstwerken betreft, zoeken waterschappen en andere overheden steeds vaker de samenwerking met externe marktpartijen zoals Tauw. Aansluitend selecteren we in samenwerking met onze klant aannemers. Ook deze partijen worden door ons vervolgens ondersteund bij hun ontwerpactiviteiten. Zij leggen vaak meer (ontwerp)vrijheden en verantwoordelijkheden bij ons neer. Dankzij onze integrale en innovatieve benadering van het Watersysteem, zijn wij als geen ander in staat creatieve oplossingen te creëren voor onze opdrachtgevers. Vandaar dat een samenwerking met Tauw betekent: samenwerken met water!

Diensten Waterinfrastructuur

Lees meer over capaciteitsmeting:

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Edwin van der Strate
T: +31 65 31 66 61 3
E:edwin.vanderstrate@tauw.com
LinkedIn
Edwin van der Strate