Renovatie en vernieuwing

Het op orde brengen van de waterinfra creëert een grote behoefte aan renovatie, vernieuwing of vervanging van gemalen sluizen en bruggen, maar ook innovatieve, integrale en efficiënte oplossingen.

Bijvoorbeeld door het water meer ruimte te geven en de combinatie van ecologische en recreatieve doeleinden. Waterbeheerders worden daarbij geconfronteerd met een forse budgettaire opgave. Hun financiën staan door deze grote investeringsvraag onder druk.

Dit issue vraagt om optimalisatie tussen prestaties, risico’s, effecten en kosten versus baten. Het centrale motto hierbij is: meer voor minder. Tauw ondersteunt waterbeheerders, zowel nationaal als internationaal, om dit vraagstuk op te lossen. 

In de afgelopen decennia heeft Tauw dit samen met verschillende waterschappen gerealiseerd, door te adviseren in het maken van afwegingen of door advies op het gebied van renoveren en vernieuwen. Dit resulteert regelmatig in een combinatie van beide.

Sprekende voorbeelden hiervan zijn projecten bij: 

  • gemaal Katwijk van Hoogheemraadschap Rijnland
  • gemaal JJJM van den Burg voor Hoogheemraadschap Delfland
  • gemaal Schaphalsterzijl voor Waterschap Noorderzijlvest.
  • gemaal St. Germans Pumping (Grootste gemaal in Engeland). Lees meer


Samenwerken met water

Soms is een waterbeheerder op zoek naar een traditionele oplossing voor zijn of haar project. Dergelijke projecten voeren we bij Tauw graag uit. Daar staat tegenover dat we in onze zoektocht naar een innovatieve benadering een toenemende vraag naar creatieve ideeën ervaren. Deze ideeën leiden tot een optimaler Watersysteem.

Ook als het kunstwerken betreft, zoeken waterschappen en andere overheden steeds vaker de samenwerking met externe marktpartijen zoals Tauw. Aansluitend selecteren we in samenwerking met onze klant de juiste aannemers. Deze  externe partij wordt door ons vervolgens ondersteund bij hun ontwerpactiviteiten. 

Dankzij onze integrale en innovatieve benadering van het Watersysteem, zijn wij als geen ander in staat creatieve oplossingen te creëren voor onze opdrachtgevers (bij Waterschappen).

Een samenwerking met Tauw, is een samenwerking met Water!

 

Diensten Waterinfrastructuur

Lees meer over capaciteitsmeting:

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Edwin van der Strate
T: +31 65 31 66 61 3
E:edwin.vanderstrate@tauw.com
LinkedIn
Edwin van der Strate