KAS - Klimaat Actieve Stad

 

 

Weten: inzicht en bewustzijn van klimaatverandering

Als we inzicht krijgen in risico’s, kansen en bedreigingen en vervolgens bewustzijn creëren, werken we aan de realisatie van klimaatdoelen. Met stresstesten onderzoekt Tauw de kwetsbaarheid van een gebied. Bijvoorbeeld voor hevige neerslag, droogte of hitte. We brengen de effecten van klimaatverandering in beeld. Dat doen we met behulp van stresstesten: de hittestresskaart en de wateroverlastlandschapskaart (WOLK). Zeker op het gebied van hittestress is Tauw absolute koploper. We maken overigens niet alleen een hittekaart, maar ook een koeltekaart.

Willen: ambities op klimaatgebied

Welke ambities hebt u op klimaatgebied? Hoe gaat u uw gemeente klimaatrobuuster maken? En met welke adaptatiestrategie realiseert u dat? Bij Tauw definiëren we die zaken samen met u. De kosten en baten houden we daarbij scherp in het vizier. Via (inter)actieve en creatieve klimaatsessies, zoals een klimaatatelier, brengen we de risicodialoog op gang. Mensen met verschillende achtergronden bespreken welke risico’s acceptabel zijn en welke niet. De gegevens uit onze stresstest brengen het gesprek op gang. Desgewenst kan Tauw verschillende scenario’s doorrekenen. Zo wordt duidelijk welke maatregelen de risico’s voldoende zullen afdekken. Op die manier creëren we uiteindelijk draagvlak onder alle stakeholders, doen we MKBA analyses en schrijven we mee aan strategie.

Werken: klimaatdoelen realiseren

Tauw helpt gemeenten en waterschappen die doelen zowel beleidsmatig als in de praktijk willen borgen en verankeren. Door middel van advies en ontwerp in pilots en concrete projecten helpen we gemeenten hun doelen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan slimme regenwaterafvoer en risicogestuurd rioolbeheer. Maar ook met meer onconventionele oplossingen, zoals de inrichting van verkoelend groen of pleinen als plek voor waterberging voor extreme neerslag. Op beleidsniveau moeten de ambities rondom klimaatadaptatie vervolgens worden vastgelegd in de omgevingsvisie. Op dat vlak is het soms nog pionieren. Tauw helpt opdrachtgevers bij het verwoorden en agenderen van de klimaatambities in de omgevingsvisie.

Innovatief

Wanneer is een wijk of straat klimaatadaptief genoeg? Als het gaat om zulke vragen, hebben we vaak meer inzicht nodig. Dat ontstaat door de juiste kruisbestuiving in de vorm van kennisnetwerken. Tauw werkt daarom intensief samen met overheden en onderzoeksinstellingen. Bij de City Deal Klimaatadaptatie werken we bijvoorbeeld aan tools voor klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling. We ontwikkelen samen met Brabantse steden en waterschappen een klimaattoets en klimaatmonitor.

Gesprek op gang

Hoe zorgt u dat uw gemeente in 2050 klimaatbestendig is ingericht? Wilt u het gesprek over klimaatadaptatie in uw gemeente op gang brengen?? De experts van Tauw verzorgen procesbegeleiding en inhoud voor de risicodialoog. In werksessies, zoals een klimaatatelier, bedenken we creatieve oplossingen met voldoende draagvlak. Meer weten? Neem contact met ons op!

>

Onze klimaatadaptatie expert Jeroen Kluck werd door EenVandaag geinterviewd in het item over extreme regenval.

Diensten Klimaat

Wij zijn u graag van dienst op de volgende gebieden:

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Halderberge zet met energieke procesaanpak in op klimaatadaptatie

Onze Eveline de Kock heeft een enthousiaste blog geschreven over dit project

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

Vakbeurs Openbare Ruimte: bezoek onze stand en lezing
5 september 2018

Vakbeurs Openbare Ruimte: bezoek onze stand en lezing

Op woensdag 26 en donderdag 27 september presenteert Tauw zich met trots op de Vakbeurs Openbare Ruimte…

Gemeenten nemen maatregelen tegen hittestress
26 juli 2018

Gemeenten nemen maatregelen tegen hittestress

Gemeenten nemen maatregelen tegen hittestress Nu de Hollandse zomers steeds warmer zijn, kan de (gevoels)temperatuur…

Congres Hittestress: wat doet hittestress met onze leefomgeving?
21 juni 2018

Congres Hittestress: wat doet hittestress met onze leefomgeving?

Op maandag 25 juni organiseert het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie het Congres Hittestress. Tijdens…

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Edwin van der Strate
T: +31 65 31 66 61 3
E:edwin.vanderstrate@tauw.com
LinkedIn
Edwin van der Strate