Wat zijn veel voorkomende vraagstukken binnen klimaatadaptatie?

Om het (stedelijk) gebied klimaatadaptatief in te richten werken onze opdrachtgevers (provincies, gemeentes, waterschappen en steden) met name aan onderstaande  klimaatvraagstukken:

  • Hoe moeten we in de toekomst anticiperen op wateroverlast, droogte en hittestress?
  • Op welke manier betrekken we belangrijke stakeholders in de dialoog over klimaatadaptatie?
  • Hoe leggen we de gekozen klimaatambities op de juiste manier vast?
  • Welke maatregelen hanteren we en wat betekent dit voor de omgeving?

Projecten volgens de 'Weten, Willen & Werken' strategie

Klimaatadaptatieprojecten worden uitgevoerd aan de hand van de weten, willen en werken’ strategie. Op deze manier proberen we onze adviezen naadloos aan te sluiten op de klimaatambities en behoeftes van de opdrachtgever. Onderstaand een toelichting per fase binnen de strategie: 

Fase: Weten

Tijdens deze eerste fase worden potentiële kwetsbaarheden geïdentificeerd met behulp van klimaatstresstesten

Fase: Willen

Na deze kwetsbaarheden inzichtelijk te hebben gemaakt worden er diverse (risico)dialogen met (interne) stakeholders aangegaan.

Fase: Werken

Uiteindelijk resulteert dit in een uitvoeringsprogramma en strategie, waarbij rekening wordt gehouden met andere lopende plannen zoals omgevingsvisies.

Innovatieve hulpmiddelen

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers in het gehele proces rondom klimaatadaptatie. Van stresstest tot dialoog, van strategie tot ontwerp. 

Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat oevers in de toekomst niet meer overstromen? En hoe richt je steden in, zodat er bij extreme hitte genoeg verkoelende plekken zijn?

Om dit soort vraagstukken te beantwoorden maken we gebruik van de nieuwste innovatieve software zoals Tygron. Hiermee kunt u (of een stakeholder) ‘live’ zien welke invloed bepaalde klimaatadaptieve maatregelen hebben op een specifieke situatie in de omgeving.

Lees meer onze klimaatstresstesten en Tygron

Ontdek hoe wij u kunnen helpen met klimaatadaptatie vraagstukken

Bekijk onze projectreferenties in klimaatadaptatie

Aan de slag met klimaatadaptatie?

Onze adviseurs helpen u bij vraagstukken omtrent wateroverlast, hittestress, adaptatiestrategie, etc

Edwin van der Strate
T: +31 65 31 66 61 3
E:edwin.vanderstrate@tauw.com
LinkedIn
Edwin van der Strate