HAZOP

Procesveiligheid is een vanzelfsprekend aandachtspunt voor industriële activiteiten. Bedrijven die vallen onder de Brzo-wetgeving zijn zelfs verplicht om de procesrisico’s in kaart te brengen en deze iedere vijf jaar te actualiseren. De HAZOP (HAZard and OPerability studie) is hierbij de meest toegepaste methodiek in de industrie. TAUW voert de HAZOP uit volgens de NEN-EN-IEC 61882:2016 norm. Hierdoor werken we met een vaste methode voor het identificeren en beoordelen van procesrisico’s, wat leidt tot een gestructureerde identificatie van procesrisico’s en Loss of Containment (LOC)-scenario’s. Met de HAZOP krijgt u een overzicht van alle procesrisico’s en een lijst met aanbevelingen voor de verdere verbetering van de procesveiligheid. Een gedetailleerdere studie van de toegepaste maatregelen (Lines of Defence, LOD) kan worden gedaan middels LOPA (Layer of Protection Analysis).

Overige procesveiligheidsstudies

Naast het uitvoeren van HAZOP-studie is TAUW ook gespecialiseerd in het toepassen van andere methodieken om de (proces)veiligheidsrisico’s in kaart te brengen. Zo hebben wij veel ervaring met:

 
HAZID (HAZard IDentification)

In de beginfase van een ontwerptraject kunnen met behulp van de HAZID (HAZard IDentification) methode ontwerprisico’s worden geïdentificeerd. Een HAZID gebeurt meestal voorafgaand aan de HAZOP, die wordt uitgevoerd tijdens het ontwerp van de installatie.

BowTie

Met de BowTie-methodiek (vlinderdasmodel) brengen we scenario’s uit veiligheidsstudies (bijvoorbeeld HAZOP, installatiescenario’s) overzichtelijk en visueel aantrekkelijk in kaart. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk wat de risico’s van een installatie of proces zijn.

SWIFT (Structured What-If)

Een goed alternatief voor een HAZOP is de SWIFT-analyse (Structured What-If). Dit is een brede aanpak, die begint met een brainstorm. Die brainstorm gaat uit van What-if vragen om procesafwijkingen te inventariseren. Deze What-If vragen zal de voorzitter samen met u op voorhand opstellen. Dit in tegenstelling tot de HAZOP, waar vaste gidswoorden worden gebruikt.

Procesveiligheidsbeleid

Bij TAUW ondersteunen we u bij het opzetten van een algemene aanpak en structuur voor het uitvoeren van (proces)veiligheidsstudies en het opstellen of herzien van uw risicomatrix. Onze specialisten werken samen met u aan een passende aanpak die we integreren in uw algehele beleid, zoals uw Management of Change procedure (MoC) en veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Hiermee voldoet u aan de geldende (Brzo) wet- en regelgeving.


Kracht van TAUW

We beschikken bij TAUW over diepgaande (specialistische) kennis op het gebied van procesveiligheid in verschillende sectoren. Op basis van onze kennis en ervaring stemmen wij de methodiek af op uw situatie en wensen. Zo heeft u de zekerheid van een vakkundige risicoanalyse, kunt u vertrouwen op een helder beeld van aanwezige risico’s en vervolgacties en heeft u alle handvatten om de procesveiligheid effectief te verbeteren. 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Inge Waaijer

 +31 61 52 52 58 2

Stuur mij een mail

 

 

Projectreferenties Compliance HSE

Kunnen wij u helpen op het gebied van procesveiligheid?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.