Building with nature

Building with nature draait om het werk met werk maken én het gebruik van natuurlijke materialen in de waterbouw en helpt zo mee aan een circulaire economie. Een voorbeeld is kustafslag, een groot waterkundig probleem in Nederland. Telkens zand opspuiten is geen duurzame en effectieve oplossing, want het kost erg veel transportbewegingen (> CO2-uitstoot). Met constructies van natuurlijke materialen en gebruik makend van de natuurlijke stromen in de zee is het mogelijk om zand in te vangen en vast te leggen.

Een ander voorbeeld is de bouw van een natuureiland, waarbij wij een constructie hebben ontworpen van wiepen. In de wiepenconstructie wordt bagger uit de plas toegepast. Hiermee wordt in één klap het baggerprobleem (deels) aangepakt en de kansen voor de natuur versterkt. Ook in de uitvoering gebruiken we enkel natuurlijke materialen.

Waarom met de natuur bouwen?  

Waarom zou u het ontwerpprincipe van building with nature toepassen in uw project? Het gebruik van gebiedseigen materialen heeft enkele voordelen. Zo kan het u kostenbesparing opleveren. Bovendien is er minder transport nodig, omdat de natuurlijke bouwmaterialen uit de omgeving komen en werk met werk gemaakt kan worden. Dat zorgt weer voor minder CO2-uitstoot.

Diensten binnen Engineering with engineering

Wilt u dat uw waterbouwkundige infrastructuur voldoet aan civieltechnische, ecologische én circulaire doelen? Dan is Tauw is dé partij om u te helpen bij het ontwerp en de realisatie. Wij bieden de volgende diensten op het gebied van Engineering of building with nature:

  • Begeleiden en schrijven EMVI plannen
  • Conditioneringsonderzoeken
  • Opstellen en aanvragen benodigde vergunningen
  • Ontwerpen
  • Opstellen van uitvoerings- en beheerraming
  • Begeleiden aanbesteding (voor overheden)
  • Ondersteuning in de uitvoering (voor aannemers)

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.
Chantal Schrijver

  +31 62 11 04 77 6

Stuur mij een mail

 

 

Projectreferenties Circulaire Economie

Kunnen wij u helpen op het gebied van Engineering with Nature?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.